1 januari 1942. In Washington ondertekenen vertegenwoordigers van 26 geallieerde landen de Verklaring van de Verenigde Naties, waarin ze beloven het Atlantische Charter van de Britse premier Winston Churchill en de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt te steunen. Daarin wordt gesteld dat vrede en veiligheid mogelijk zijn door internationale samenwerking. Het is de eerste keer dat het begrip 'Verenigde Naties' wordt gebruikt - een idee van president Roosevelt.
...

1 januari 1942. In Washington ondertekenen vertegenwoordigers van 26 geallieerde landen de Verklaring van de Verenigde Naties, waarin ze beloven het Atlantische Charter van de Britse premier Winston Churchill en de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt te steunen. Daarin wordt gesteld dat vrede en veiligheid mogelijk zijn door internationale samenwerking. Het is de eerste keer dat het begrip 'Verenigde Naties' wordt gebruikt - een idee van president Roosevelt. 26 juni 1945. Tijdens de Conferentie van San Francisco worden vertegenwoordigers van vijftig landen het eens over een charter voor de Verenigde Naties. 24 oktober 1945. Het charter van de VN is geratificeerd door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en door een meerderheid van de landen die het hebben ondertekend. Het wordt dus van kracht. 10 januari 1946. De Belg Paul-Henri Spaak zit de eerste Algemene Vergadering van de VN voor. 10 december 1948. De Algemene Vergadering aanvaardt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 27 juni 1950. In afwezigheid van de Sovjet-Unie roept de Veiligheidsraad alle lidstaten op om het zuidelijke deel van het Koreaanse schiereiland te helpen tegen een invasie uit het noorden. 7 november 1956. De Algemene Vergadering roept een bijzondere zitting bijeen over de Suezcrisis. De eerste vredesoperatie van de VN wordt op stapel gezet. September 1960. De dekolonisering komt op kruissnelheid: 17 nieuwe onafhankelijke landen worden tegelijk lid van de VN. 12 oktober 1960. Een hoogtepunt in de Koude Oorlog. Tijdens de Algemene Vergadering trekt sovjetleider Nikita Chroesjtsjov een schoen uit en timmert ermee op zijn tafeltje om een argument kracht bij te zetten. 18 september 1961. Secretaris-generaal Dag Hammarskjöld komt in Congo onder nooit opgehelderde omstandigheden om het leven in een vliegtuigongeluk. 7 augustus 1963. De Veiligheidsraad keurt een wapenembargo tegen Zuid-Afrika goed. 22 november 1967. Na het einde van de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en de Arabische landen aanvaardt de Veiligheidsraad, na lange onderhandelingen, resolutie 242 als een basis voor vrede in het Midden-Oosten. De resolutie voorziet onder meer in een terugtrekking van Israël uit de Bezette Gebieden en een terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. Tot op vandaag blijft ze dode letter. 12 juni 1968. De Algemene Vergadering keurt het Verdrag voor de Non-Proliferatie van Kernwapens goed. Juni 1972. De VN organiseren hun eerste Milieuconferentie in Stockholm. Juni-juli 1975. Het Internationale Vrouwen-jaar wordt afgesloten met de eerste VN-conferentie voor de vrouw in Mexico City. 8 mei 1980. De Wereldgezondheidsorganisatie verklaart officieel dat pokken zijn uitgeroeid. December 1984. De VN openen een kantoor voor noodhulp aan Afrika, om de strijd tegen de hongersnood te coördineren. 2 september 1990. De Conventie over de Rechten van het Kind wordt van kracht. 31 mei 1991. De VN onderhandelen een wapenstilstand, die een einde maakt aan de burgeroorlog in Angola die 16 jaar heeft geduurd. Juni 1992. De VN-conferentie over milieu en ontwikkeling, de zogenaamde Earth Summit, in Rio de Janeiro, wordt bijgewoond door de leiders van meer dan 100 landen. Het is op dat moment de grootste intergouvernementele bijeenkomst in de geschiedenis. 7 april 1994. In de Rwandese hoofdstad Kigali worden tien Belgische blauwhelmen vermoord. Het is het begin van een genocide, waarbij honderdduizenden Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven komen. De VN organiseren later een speciaal Rwanda-tribunaal om de schuldigen te straffen. 23 juni 1994. Na de organisatie van vrije verkiezingen krijgt Zuid-Afrika weer een plaats in de Algemene Vergadering. 12 juli 1995. Nederlandse blauwhelmen trekken zich terug uit Srebrenica, hoewel die stad was uitgeroepen tot een 'veilige haven' voor Bosnische moslims in Servisch gebied. Achtduizend moslims worden door Bosnisch-Servische troepen vermoord. 17 december 1996. De Algemene Vergadering stelt de Ghanees Kofi Annan bij handgeklap aan tot secretaris-generaal. 6-8 september 2000. De Millenniumtop van de VN aanvaardt een zogenaamde Millenniumverklaring. Daarin stelt de organisatie een aantal doelen, zoals strijd tegen de armoede, basisonderwijs voor iedereen, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en strijd tegen ziekten zoals hiv/aids, malaria en andere. 1 juli 2002. Het Internationaal Strafhof treedt in werking. 2003. De VN slagen er niet in om een oorlog in Irak te vermijden. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties staan lijnrecht tegenover elkaar.