Het is bekend dat neanderthalers en moderne mensen probleemloos met elkaar kruisten. Studies van mitochondriën (energiefabri...

Het is bekend dat neanderthalers en moderne mensen probleemloos met elkaar kruisten. Studies van mitochondriën (energiefabriekjes van een cel die uitsluitend via de moeder worden doorgegeven) en Y-chromosomen (die een vader aan zijn zonen doorgeeft) tonen aan dat er meer genetische input van de moderne mens in de neanderthaler was dan omgekeerd. Een mogelijke verklaring is dat de Y-chromosomen van neanderthalers defecten bevatten, waardoor vervanging door die van moderne mensen genetische voordelen bood, zo menen paleoantropoloog Patrick Semal (KBIN) en andere wetenschappers in Science. Maar zeker is dat nog niet.