VRIJE TRIBUNES OP KNACK.BE

Op Knack.be verschijnen bijna dagelijks vrije tribunes over actuele onderwerpen. Een overzicht van de voorbije week.
...

Op Knack.be verschijnen bijna dagelijks vrije tribunes over actuele onderwerpen. Een overzicht van de voorbije week. Jef Vanreusel (architect) e. a: 'Er is nood aan een ruime maatschappelijke discussieronde op alle bestuurlijke niveaus, gekoppeld aan een ruime informatiecampagne en een gerichte inspraakronde. Hopelijk is het niet te laat, de tijd dringt. Hopelijk kan de Oosterweelverbinding op die basis binnen afzienbare tijd toegevoegd worden aan een lijst van projecten zoals het Duwvaartkanaal of de Grote Ring rond Antwerpen.' Julien Borremans, Meervoud, IJzerbedevaartcomité en de debatclub 'Arm en Rijk':'Eric Defoort slaat spijkers met koppen. Hij wil het 'oudbakken flamingantisme' achter zich laten en werk maken van een nieuw Vlaams staatsburgerschap. Dit moet de VVB prepareren om met een opgesmukte moderne 'look' de eenentwintigste eeuw binnen te stappen. Ongetwijfeld een positief project, maar helaas met een al te kleffe bijsmaak.' BLOGS.KNACK.BE/VRIJETRIBUNE 'De leer van Freud - een van de betere romanschrijvers uit de vorige eeuw - heeft voor een zenuwpatiënt ongeveer evenveel nut als een verrekijker voor een filatelist. Later zou de Italiaanse dichter Umberto Saba verklaren dat Freud weliswaar over een 'geniale intuïtie' beschikte, maar dat zijn geneeswijze 'ontoereikend' was. De enige therapie waar hij werkelijk baat bij zou hebben, was de poëzie, de oudste methode waarover de mensheid beschikt om haar demonen te bezweren; en ook de beste, aangezien alleen het irrationele in staat is het irrationele te bezweren.' BLOGS.KNACK.BE/BARNARD 'Paul Auster kwam woensdag in Bozar zijn film 'The inner life of Martin Frost' voorstellen. Aan de vertoning ging een publiek gesprek vooraf met de frisse Annelies Beck, VRT-journaliste, bekend van 'TerZake'. Zij is een van die eeuwige meisjes met een meisjeskapsel, die plots, zonder dat iemand het zag aankomen, bejaard zijn.' BLOGS.KNACK.BE/TERRIN 'In zijn roman 'Brooklyn Follies', voortreffelijk naar het Nederlands vertaald door Ton Heuvelmans, vertelt Paul Auster een schitterende anekdote over Franz Kafka. (...) Drie weken lang schreef de stervende Kafka iedere dag een gefingeerde brief, 'afkomstig van een zoekgeraakte pop, om geen enkele andere reden dan om een meisje te troosten, een meisje dat een volmaakte vreemde voor hem is'. BLOGS.KNACK.BE/ALBERS