Volgens Jef Gabriels, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, en senator Dirk Claes is het veel te moeilijk om tegen agenten een tuchtprocedure op te starten. Daardoor gebeurt dat zeker voor lichte incidenten zelden, met een gevoel van straffeloosheid tot gevolg, zeggen de twee CD&V'ers. Zij vragen minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt (Open VLD) om de procedurete herzien.
...

Volgens Jef Gabriels, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, en senator Dirk Claes is het veel te moeilijk om tegen agenten een tuchtprocedure op te starten. Daardoor gebeurt dat zeker voor lichte incidenten zelden, met een gevoel van straffeloosheid tot gevolg, zeggen de twee CD&V'ers. Zij vragen minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt (Open VLD) om de procedurete herzien. Niet nodig, zegt Alain Ysebaert, ondervoorzitter van de nationale politievakbond VSOA. 'Het tuchtreglement is oké, het probleem is dat de tuchtoverheden - dat zijn de burgemeesters, het politiecollege, en op het allerhoogste niveau, de commissaris-generaal van de federale politie - het niet consequent toepassen.' Dat het tijdens de diensturen stelen van pornoblaadjes of een volle winkelkar uit Colruyt kennelijk niet volstaat om als agent je ontslag te krijgen, vindt Ysebaert,net als Gabriels en Claes, eigenaardig. 'De overheden hebben de middelen om zware sancties op te leggen en het is vreemd dat dat niet gebeurt. Maar de verklaring is duidelijk.' ALAIN YSEBAERT: Willekeur van bovenaf. Voor identiek dezelfde feiten wordt de ene agent zwaarder aangepakt dan de andere. Bijvoorbeeld: twee agenten van eenzelfde zone gaan een pint pakken tijdens hun dienst. Ze worden allebei betrapt, maar hoewel de situatie identiek is, komt de ene ervan af met een berisping en wordt de andere een maand geschorst. Men moet het tuchtreglement niet ter discussie stellen, want daar schort niets aan. Agenten die iets mispeuterd hebben een straf opleggen is geen kwestie van kunnen, maar van willen. Het probleem is dat de overheden de procedure vaak onvoldoende kennen, of botweg verzuimen ze toe te passen. YSEBAERT: Zeker. Een alom bekwaam geachte hoofdinspecteur in Doornik had de nationale databank geraadpleegd voor privégebruik. Dat mag niet, maar in plaats van hem voorlopig te schorsen in afwachting van verder onderzoek, heeft men hem meteen zijn badge en sleutels afgenomen en naar huis gestuurd. Hij is intussen een maand weer aan het werk. Tot op heden is er nog geen officiële klacht ingediend. YSEBAERT: Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar als hij dat toegeeft of de feiten zijn bewezen, dan hoort zo iemand uiteraard niet thuis in het politiekorps. YSEBAERT: Die straffeloosheid is een probleem, maar nogmaals: het probleem ligt niet aan de procedure, wel aan de willekeur in de toepassing ervan. Het is aan de overheden om hun verantwoordelijkheid te nemen. Jan Jagers