André Antoine is een man van het politieke centrum, een overtuigd Europeaan en allerminst een fanatiekeling. Maar hij verdedigt met hand en tand het recht van zijn parlement om nee te zeggen tegen het handelsverdrag met Canada, zolang Wallonië niet voldoende juridische garanties en inhoudelijke tegemoetkomingen heeft binnengehaald. De immense druk van de Europese Unie op de Walen om CETA op een drafje goed te keuren, getuigt volgens hem van een groot misprijzen voor de instellingen: 'Europa steekt de draak met de democratie.'
...