11.11.11
...

11.11.11 De Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 v.z.w. omvat 372 gemeentelijke comités en meer dan 100 organisaties. Tot vorig jaar opereerden ze onder de naam NCOS (Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking). De koepel heeft een zestigtal mensen in dienst en kan voor de jaarlijkse inzamelactie in november ongeveer 25.000 mensen mobiliseren. 11.11.11 houdt zich onder meer bezig met geldinzameling, het verspreiden van informatie en politiek lobbywerk. www.11.beAttac ( Association pour une Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux Citoyens) IJvert vooral voor de Tobin-taks maar ageert bijvoorbeeld ook tegen financiële paradijzen. Ontstond eind 1998 in Frankrijk in de kringen van Le Monde Diplomatique, heeft nu afdelingen in 19 landen. De Vlaamse en Waalse Attac met elk voorlopig zeven afdelingen bestaan sinds 1999. Op dit moment heeft Attac Vlaanderen ongeveer 500 betalende leden en zijn er een dertigtal organisaties lid. www.attac.orgD14 Verwijst naar 14 december, grootse actiedag in Brussel. D14-comités bundelen de acties en roepen op tot mobilisatie die dag, maar organiseren vaak ook voor andere actiedagen zoals die in Luik en Gent. Voorlopig zijn er comités in Brussel, Leuven, Antwerpen, Luik en Charleroi, die sterk van samenstelling verschillen. www.d14.beIndymedia of Independent Media Centre (IMC) Ontstaan tijdens de voorbereidingen voor de acties in Seattle, heeft nu internationaal een vijftigtal centra. Het Belgische IMC werd opgericht bij de voorbereidingen van de manifestaties voor de Unice-bijeenkomst in Brussel in 2000 en werkt nu met een dertigtal vaste vrijwilligers. www.indymedia.beJeugdbond voor Natuurstudie en Milieuzorg (JNM) JNM is georganiseerd in een veertigtal lokale afdelingen en daarnaast in nationale werkgroepen rond bepaalde thema's. Ze organiseren excursies, debatten, kampen... voor jongeren van acht tot vijfentwintig. Ze tellen ongeveer 2500 leden, de grootste werkgroep, de milieuwerkgroep, heeft er 200. www.jnm.beForum voor Vredesactie Hebben zes mensen vast in dienst, een groep van 20 à 25 vrijwilligers houdt zich intens met de voorbereiding van acties bezig. Het Forum organiseert onder meer trainingskampen in geweldloos verzet. www.vredesactie.ngonet.beLegal Teams Op dit moment zijn er kernen in Antwerpen, Gent, Luik en Brussel met in totaal een veertigtal advocaten, juristen en studenten. legalteamsantwerpen@hotmail.com via de sites van Indymedia en D14Socialistische Jonge Wacht (SJW) Oorspronkelijk de jongerenorganisatie van de Belgische Werkliedenpartij, vanaf jaren zeventig actief als een autonome anti-kapitalistische jongerenorganisatie. Ze zijn vooral actief aan universiteiten en tellen ongeveer honderd militante leden. www.sjw.studentenweb.orgL.R.