Af en toe komen er bijde organisatie Kind en Gezin telefoons binnen van schijnbaar gelukkige maar radeloze ouders. Ze vragen naar de adoptieambtenaar. 'De meeste mensen houden het stil dat ze illegaal een kind verkregen hebben. Wij krijgen alleen telefoon als de draagouder of de wensouder zichin zijn of haar belangen geschaad voelt', zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. Veel kan de organisatie dan niet meer doen. 'Er bestaat geen wettelijke regeling rond draagmoederschap. Als mensen bedrogen uitkomen, kunnen ze bijna geen kant meer uit.'
...

Af en toe komen er bijde organisatie Kind en Gezin telefoons binnen van schijnbaar gelukkige maar radeloze ouders. Ze vragen naar de adoptieambtenaar. 'De meeste mensen houden het stil dat ze illegaal een kind verkregen hebben. Wij krijgen alleen telefoon als de draagouder of de wensouder zichin zijn of haar belangen geschaad voelt', zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. Veel kan de organisatie dan niet meer doen. 'Er bestaat geen wettelijke regeling rond draagmoederschap. Als mensen bedrogen uitkomen, kunnen ze bijna geen kant meer uit.' In februari 2007 waarschuwde Ina Hut, directeur van de Nederlandse kinderhulporganisatie 'Wereldkinderen', al voor een steeds intensiever gebruik van het illegale circuit, aangezien er steeds minder buitenlandse adoptiekinderen naar Nederland komen. Maar Du Bois betwijfelt dat er een verband zou bestaan tussen het strenger worden van de adoptiewetgeving en de toegenomen illegale kinderhandel via internet. Baby J. werd in juli door zijn Belgische ouders na zijn geboorte illegaal verkocht aan een Nederlands echtpaar. De zaak kwam pas aan het licht toen een journalist van het Nederlandse tv-programma Netwerk vragen stelde aan het Jan Palfijn Ziekenhuis in Gent, waar de moeder van Baby J. bevallen was. Het Ziekenhuis waarschuwde de politie. Dat de geboorte van baby J. in Gent plaatsvond, verklaarde de vader later als een gevolg van een mislukt plan. De moeder van baby J. zou naar Rijsel gaan om er 'anoniem' te bevallen. Maar er traden complicaties op waardoor ze naar het Gentse ziekenhuis moest. Daar zou ze zich ingeschreven hebben onder de naam van de Nederlandse wensmoeder. De Nederlandse wensouders kochten het kind voor 7500 euro, (waarvan 2600 al betaald, de rest zou volgen in schijven van 300 euro per maand). Nu willen de Gentse ouders hun kind terug. Over die terugkrijgwens zal later geoordeeld worden. Over Baby J. zelf nam de rechtbank van Zwolle vorige vrijdag een beslissing. Baby J. wordt weggehaald bij zijn 'koopouders' en onder voogdij geplaatst van de Nederlandse jeugdzorg. Die vond voor het kind een pleeggezin, waar het zeker de komende zes weken zal verblijven. 'Het zal voor baby J. moeilijk zijn een onvoorwaardelijke vertrouwensband met de wensouders op te bouwen, nu die bij het verkrijgen van baby J. onbetrouwbaar zijn gebleken', zo motiveerde de raad voor Kinderbescherming de beslissing. Een kind kopen is sneller gebeurd dan een kind krijgen. Baby D. werd in februari 2005 geboren in België bij een vrouw die optrad als draagmoeder voor de biologische vader. De draagmoeder vertelde het wenspaar dat ze een miskraam had gehad en verkocht de baby door aan een Nederlands echtpaar. Het gerechtshof in Arnhem zei vorige week dat het geen reden zag om de Nederlandse moeder uit haar voogdij te ontzetten. Het gaf de biologische vader wel het recht op een omgangsregeling met 'baby D'. 'Maar eerst moet D. met deskundige hulp op de hoogte worden gebracht van haar achtergrond', aldus het hof. Anna Luyten