Voor eind april 1997 worden in Genève de Europese inzendingen verwacht voor een nieuwe ?Rolex Awards for Enterprise.?
...

Voor eind april 1997 worden in Genève de Europese inzendingen verwacht voor een nieuwe ?Rolex Awards for Enterprise.?Martine ?Maureen? Fettweis-Viénot studeerde nog toen zij begin van de jaren zeventig in Centraal-Amerika gefascineerd geraakte door de muurschilderingen van de maya's en moest vaststellen dat die nauwelijks of niet bestudeerd, laat staan geïnventariseerd werden. Dat heeft zij dan maar zelf verholpen. Vandaag, ruim twintig jaar later, heeft zij bijna 240 mayafresco's op 95 sites in Centraal-Amerika bloot gelegd. Omdat de strijd tegen de jungle bij voorbaat verloren en restauratie onbegonnen werk is, copiëert zij de fresco's ter plaatse, analyseert zij de resterende kleurenpigmenten en reconstrueert zij zo getrouw mogelijk de oorspronkelijke muurschilderingen op papier. Fettweis-Viénot is archeologe, kunsthistorica en antropologe tegelijk en hoopt in 1997 haar veldwerk stilaan af te ronden. Intussen heeft het oeuvre van deze vrouwelijke Indiana Jones de wereld een uniek inzicht gegeven in de mayacultuur, die tussen de zevende en de vijftiende eeuw bloeide, maar al in de eerste eeuw onstond. De muurschilderingen van de maya's vertellen meer dan zij op het eerste gezicht tonen. Elk detail kan een eigen betekenis hebben. Daarom ontwikkelde zij zelfs een decodeersysteem waarmee nog lang niet alle geheimen zijn ontsluierd. Toen Martine Fettweis-Viénot in 1984 een van de tot nog toe zeldzame Belgen was die een Rolex Award for Enterprise won, dacht zij dat haar werk bijna af was. De Rolex-kroon op het werk gaf haar echter een nieuw elan. En dit is precies de bedoeling. Elk van de vijf laureaten ontvangt ongeveer anderhalf miljoen Belgische frank (50.000 dollar) en een massief gouden Rolex van 532.000 frank voor het heren- en 379.000 frank voor het damesmodel. De tien genomineerden krijgen elk 310.000 frank (10.000 dollar) en een Rolex van goud en staal, ter waarde van plusminus 150.000 frank. Belangrijker blijkt echter de international uitstraling die Rolex aan het werk van de laureaten en de genomineerden geeft. Zoals op 15 mei 1996 bij de bekendmaking van hun namen en projecten in Knack uiteengezet, betreft het niet alleen ontdekkingstochten, maar ook louter wetenschappelijke vindingen, technologische innovaties en initiatieven ter behoud van het milieu of het cultureel erfgoed. De Zwitserse fysicus Eric Schaerlig, die het wetenschappelijk selectiecomité leidt, wijst er wel op dat ?een lumineus gedacht niet voldoende is.? De ingediende projecten moeten origineel en haalbaar zijn, liefst een grensoverschrijdend maatschappelijk impact sorteren en vooral getuigen van ondernemingsgeest. De kandidaten moeten daarom aantonen dat zij hun project op professionele wijze kunnen voltooien. Het wetenschappelijk selectiecomité raadpleegt trouwens op zijn beurt een aantal experten in elk van de betrokken domeinen, vooraleer een internationale jury de knoop doorhakt. Voor de Rolex Awards for Enterprise-1996 waren er onder de 2.500 inzendingen slechts twaalf Belgische kandidaten. Deelnemingsformulieren worden aangevraagd bij The Rolex Awards for Enterprise, PO Box 1311, CH-1211 Genève 26, Zwitserland. Meer inlichtingen : Agentschap Madeleine Vandersteen tel. 03/237.93.89 (Antwerpen) of 04/365.75.77 (Luik).