Tijdens een recent bezoek aan Afghanistan stelde Gie Goris, hoofdredacteur van het maandblad MO*, vast hoe het land steeds onveiliger wordt, zelfs tot de streek rond de hoofdstad Kabul toe. 'De toestand is zo erg dat het te betwijfelen valt of de provin-ciale en de presidentsverkiezingen in 2009 wel zullen doorgaan zoals gepland.'
...

Tijdens een recent bezoek aan Afghanistan stelde Gie Goris, hoofdredacteur van het maandblad MO*, vast hoe het land steeds onveiliger wordt, zelfs tot de streek rond de hoofdstad Kabul toe. 'De toestand is zo erg dat het te betwijfelen valt of de provin-ciale en de presidentsverkiezingen in 2009 wel zullen doorgaan zoals gepland.' GIE GORIS: Dat is bijna onmogelijk. Wellicht worden de verkiezingen uitgesteld tot augustus of september. De inschrijvingsregisters worden momenteel hernieuwd, maar wegens de grote onveiligheid is men daar in de zuidelijke provincies nog niet aan toe. De taliban en andere opstandelingen zullen alles op alles zetten om de verkiezingen te torpederen. Want als de verkiezingen niet kunnen plaatsvinden, is dat een grote nederlaag voor de Verenigde Staten. GORIS: Terwijl het aantal soldaten van de NAVO-missie ISAF (International Security Assistance Force) verdubbeld is, krijgt de bevolking de indruk dat de oorlog intenser wordt, omdat er nu ook meer gevochten wordt. Toch bevinden de ISAF-soldaten zich niet alleen in de gevaarlijke provincies in het zuiden. Sinds een paar jaar doen de Duitse soldaten aan wederopbouw en aan stabilisering van het land in de noordelijke provincies Thakar en Kunduz, waar de aanwezigheid van opstandelingen op het terrein minder voelbaar is. Helaas is hun mandaat door de feiten achterhaald. In een land dat letterlijk in oorlog is, is het onmogelijk om aan wederopbouw te doen. De militaire logica maakt dat de opstandelingen elke stap interpreteren als een onderdeel van een militaire strategie. Zelfs voor de coalitietroepen is het moeilijk vol te houden dat de aanleg van een nieuwe weg enkel dient om de ontwikkeling van het land te bevorderen. GORIS: Ik heb in de eerste plaats grote vragen bij de verregaande terugtrekking van Amerikaanse soldaten uit Irak. Precies zoals ik me afvraag of het versterken van de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan het probleem wel fundamenteel zal kunnen oplossen. GORIS: Ook daar heb ik mijn vragen bij. Het gaat in de eerste plaats om Afghanistan zelf, en om de aanwezigheid in het land. Tegelijk gaat het er ook om, het belang van de NAVO te bevestigen. Als de Amerikanen echt het terrorisme willen uitroeien, moeten ze niet naar Afghanistan maar naar Pakistan gaan. Het is een zeer ingewikkelde kwestie. Maar de taliban van Afghanistan zijn een inheemse beweging die het land willen besturen, op basis van hun repressieve mix van islamisme en tribale cultuur. Tot nog toe wijst niets erop dat ze er een internationale agenda op na houden. Ingrid Van Daele