Wat betekent de beslissing voor andere Europese landen, en voor België? Wordt het nu ook bij ons zo goed als onmogelijk om het tij nog te doen keren, zoals bijvoorbeeld CD&V dat wil?

PAUL GOVAERTS: (directeur Studiecentrum voor Kernenergie SCK) Een voortzetting van de uittreding is daarvoor uiteraard géén positief signaal. Maar tegelijk heeft een dergelijke beslissing niet meer dan een symboolwaarde. De objectieve beoordeling van de noden van kernenergie wijzigen daardoor niet. Tegenstanders kunnen blijven beweren dat we op termijn geen kernenergie nodig ...

PAUL GOVAERTS: (directeur Studiecentrum voor Kernenergie SCK) Een voortzetting van de uittreding is daarvoor uiteraard géén positief signaal. Maar tegelijk heeft een dergelijke beslissing niet meer dan een symboolwaarde. De objectieve beoordeling van de noden van kernenergie wijzigen daardoor niet. Tegenstanders kunnen blijven beweren dat we op termijn geen kernenergie nodig hebben: de effecten zijn toch maar zichtbaar op de lange termijn. GOVAERTS: Duitsland heeft veel geïnvesteerd in windenergie. De uitstap was een eis van de Grünen, en de sociaal-democraten durven daar vandaag nog niet van af te stappen. Toch zijn velen, ook bij ons, er zich van bewust dat het zonder kernenergie gewoon niet kan. Duitsland produceert meer windenergie dan wij, maar dan nog. Bij ons is dat vandaag slechts enkele procenten van het totaal, tegenover 56 procent uit kernenergie. Over een paar jaar zal het percentage aan windenergie misschien wel toenemen, maar dat weegt niet op tegen de noden. GOVAERTS: Windenergie is nuttig en de opwekking ervan moet verder worden uitgewerkt. Maar de opslag van de energie is een probleem. Op lange termijn moet men op zoek naar windparken met een buffercapaciteit die de tekorten kunnen opvangen. GOVAERTS: Dat element speelt inderdaad mee, maar dat geldt ook voor de kernenergie. Olivier Deleuze heeft wat dat betreft juridische onzekerheid geïntroduceerd. Wie vandaag voor 2 miljard euro wil investeren in een kerncentrale, weet graag zeker dat zijn investering ook rendeert. GOVAERTS: Ook Finland en het Verre Oosten overwegen investeringen in kernenergie. Trouwens, zowat 10 procent van onze kernenergie komt uit Frankrijk. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen als we zelf niet in staat zijn om energie te produceren tegen een concurrentiële prijs. Windenergie kost immers drie keer meer per kilowattuur en economisch is dat niet houdbaar. I.V.D.