120.000 extra jobs tegen 2024
...

120.000 extra jobs tegen 2024 -- De woonbonus wordt afgeschaft, registratierechten worden verlaagd -- Nieuwkomers moeten 360 euro betalen voor hun inburgeringstraject -- Jobbonus geeft de laagste inkomens 600 euro per jaar extra -- Gemeenschapsdienst voor leefloners na twee jaar werkloosheid -- Geen Vlaams geld meer voor Unia. Er komt een Vlaams gelijkekansencentrum -- Geen opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen -- Volledig verbod op levensbeschouwelijke tekenen in het stedelijk, provinciaal en gemeenschapsonderwijs -- 80 procent minder broeikasgassen tegen 2050 -- 25.000 nieuwe of vernieuwde sociale woningen -- 1,4 miljard euro om de wachtlijsten in de zorg terug te dringen