Bijna dertig jaar geleden werd in de duinen aan de rand van het Westhoek-natuurreservaat in De Panne een villawijk opgetrokken. Toenmalig burgemeester Raf Verstelle (CVP) liet er massa's zand weghalen en gemeentewerken uitvoeren. Daarvoor kreeg hij minstens 8,5 miljoen frank (210.709 euro) toegestopt. Voor deze en andere ongeoorloofde tussenkomsten in bouwdossiers werd de burgemeester op 29 september 1982 door het hof van beroep in Gent veroordeeld wegens omkoping, belangenneming en valsheid in geschrifte. Hij kreeg dertig maanden gevangenisstraf, waarvan achttien met uitstel. De burgemeester verloor zijn burgerrechten voor vijf jaar en moest 8,5 miljoen frank aan het OCMW van De Panne betalen. Die som was een genoegdoening ten aanzien van de gemeente die hij als openbaar ambtenaar had bedrogen.
...

Bijna dertig jaar geleden werd in de duinen aan de rand van het Westhoek-natuurreservaat in De Panne een villawijk opgetrokken. Toenmalig burgemeester Raf Verstelle (CVP) liet er massa's zand weghalen en gemeentewerken uitvoeren. Daarvoor kreeg hij minstens 8,5 miljoen frank (210.709 euro) toegestopt. Voor deze en andere ongeoorloofde tussenkomsten in bouwdossiers werd de burgemeester op 29 september 1982 door het hof van beroep in Gent veroordeeld wegens omkoping, belangenneming en valsheid in geschrifte. Hij kreeg dertig maanden gevangenisstraf, waarvan achttien met uitstel. De burgemeester verloor zijn burgerrechten voor vijf jaar en moest 8,5 miljoen frank aan het OCMW van De Panne betalen. Die som was een genoegdoening ten aanzien van de gemeente die hij als openbaar ambtenaar had bedrogen.Vandaag wordt het SP-VLD-college van burgemeester en schepenen van De Panne opnieuw geconfronteerd met een bouwdossier van een van de leden. En het strandduin moet alweer voor nieuwbouw wijken. Dit keer niet aan de westelijke, maar aan de oostelijke gemeentegrens. Nu wordt de schepen van Middenstand, Toerisme en Leefmilieu Marc Decoussemaeker (VLD) geviseerd. Zijn familie exploiteert van oudsher het exclusieve Strandpark-motel, dat in een 'woonzone' aan het strand ligt op de grens tussen De Panne en Koksijde. En precies daar begon Decoussemaeker in november 2000, met een bouwvergunning op zak, een van zijn talrijke bungalows met een extra verdieping te verhogen en te verbreden: met uitzicht op de duinen, het strand en de zee. Omwille van dat uitzicht hebben een aantal vakantiegangers enkele meters verder, net over de gemeentegrens in Koksijde al even exclusieve appartementen gekocht. De verbouwingen van Decoussemaeker verkleinen of verblinden nu echter hun duurbetaalde panorama. Want de schepen heeft ook plannen om een aanpalend gebouw, dichter bij het strand, te verhogen. Op verzoek van enkele eigenaars in Koksijde heeft de Raad van State op 5 januari 2001 de vergunning voor de bouwwerken in het Strandpark een eerste keer geschorst. Omdat het uitzicht vanuit de betrokken appartementen in Koksijde en hun privacy 'door de ontworpen bouwwerken in niet onaanzienlijke mate worden verminderd'. En omdat 'het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke staat na een vernietigingsarrest moeilijk te verkrijgen en steeds onzeker is'. Ook de nieuwe bouwvergunning, die schepen De Coussemaeker op 23 mei 2001 van zijn collega's in De Panne bekwam, werd een maand later geschorst. Sindsdien liggen de werken in het Strandpark stil, maar wordt het voor burgemeester Willy Vanheste (SP) en zijn college almaar moeilijker om het arrest van de Raad van State te minimaliseren en hun VLD-collega te plezieren.NIEUWE VERGUNNINGDe Raad van State herinnert immers aan de wettelijke bepalingen van een woonzone 'maar (mogen) worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving' en dat een vergunning voor een bouwwerk 'op afdoende wijze (moet) aantonen dat het verenigbaar is met deze omgeving'. Het gaat dus om de regularisatie van een reeds opgetrokken gebouw met zes flats en de oprichting van een blok met tien flats, beide verdeeld over twee niveaus (gelijkvloerse verdieping inbegrepen). Toch heeft de gemeente De Panne de verenigbaarheid van die twee dicht op elkaar geplakte gebouwen in het Strandpark slechts beoordeeld met het oog op de oostgrens met de gemeente. Het strand van Koksijde dus, waar - rond het (niet eens vergunde) zeilclubhuis en in de buurt van de klagende eigenaars - nog hogere en minder geordende bouwsels worden neergepoot dan in het Strandpark. Verwacht wordt dus dat het schepencollege - hoe kan het anders - een nieuwe bouwvergunning aan schepen Decoussemaeker zal afleveren. Die zal dan wellicht rekening houden met het beschermde strandduinengebied en het natuurreservaat De Houtsaegerduinen in het hinterland. Want, zoals de Raad van State fijntjes opmerkt, is het college van burgemeester en schepenen van De Panne zelf van oordeel dat 'in geval van bemaling (...) in overleg met de afdeling Natuur (van de Vlaamse overheid) de nodige maatregelen moeten worden getroffen om verdere verdroging van het nabijgelegen Vlaams natuurreservaat te vermijden'. Ongeacht of ook nu weer zand uit het beschermde duinengebied in De Panne werd weggegraven en aan welke kant van de gemeentegrens met Koksijde de privé-belangen het zwaarst doorwegen, is er vooral de vraag of wat in én aan de rand van de beschermde duinen wettelijk mag, per se ook moet.Frank De Moor