Enkele weken geleden kondigde het Antwerpse stadsbestuur met de grote trom nieuwe plannen aan: het Stadspark wordt uitgebreid en heringericht. Op 't Schoon Verdiep vinden ze namelijk dat de 'groene long niet meer voldoet aan de behoeften van de bezoekers. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar ruimtes waar gesport kan worden.' Het bestuur is nu op zoek naar een topontwerper. Budget: 2,5 miljoen euro.
...

Enkele weken geleden kondigde het Antwerpse stadsbestuur met de grote trom nieuwe plannen aan: het Stadspark wordt uitgebreid en heringericht. Op 't Schoon Verdiep vinden ze namelijk dat de 'groene long niet meer voldoet aan de behoeften van de bezoekers. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar ruimtes waar gesport kan worden.' Het bestuur is nu op zoek naar een topontwerper. Budget: 2,5 miljoen euro. Bea Hanssen, doctor in de letteren, wist niet wat ze hoorde en richtte prompt een beschermcomité voor het park op. 'Natuurlijk is het een goede zaak dat de stad nieuwe sportterreinen wil aanleggen. Alleen: toch niet ten koste van cultureel erfgoed?' Het stadspark ligt er vandaag misschien iets minder fraai bij, geeft ze toe. 'Maar in plaats van het te restaureren, wil het stadsbestuur een hedendaags park. Blijkbaar beseffen ze niet hoe cultureel waardevol het wel is. Het is absurd dat ze nu miljoenen willen uitgeven voor een topontwerper. Terwijl het stadspark in 1869 werd aangelegd door een absolute toparchitect: Eduard Keilig, die onder meer ook het park van Laken heeft ontworpen. Het is een prachtig en relatief onaangetast voorbeeld van landschapsarchitectuur in de belle époque. Zo werd het aangelegd naar analogie van een romantisch Engels park, met rotsen en een hangbrug. Allemaal bedoeld om in te flaneren, niet om te sporten. Om te beginnen is het park daar veel te klein voor. Het park openstellen voor sport zou Keiligs ontwerp ook vernietigen. Maar het stadsbestuur vindt rustig wandelen en genieten van de natuur blijkbaar ouderwets.' Het Antwerps stadspark is ook botanisch heel waardevol, zegt Hanssen. 'Er staan 35 verschillende boomsoorten en unieke planten. Vergelijk dat met het nieuwe park dat ze hebben aangelegd in Antwerpen Noord: dat is goed, maar de botanische waarde van dat park is gering. Er staan amper planten of bomen. Ik vrees dat ze in het stadspark, zoals onlangs in het Kielpark, gezonde struiken en bomen zullen rooien om alles "open te maken". Zogezegd om het veiliger te maken. Maar in geen enkele wereldstad doet men dat. In Parijs, bijvoorbeeld, beveiligt men parken door hekken te plaatsen en ze 's nachts te sluiten.' Hanssen benadrukt dat ze niet gekant is tegen vernieuwing. 'Ik vraag me alleen af waarom "vernieuwen" in Antwerpen vaak synoniem moet staan voor "slopen". Het is intussen al het zoveelste negentiende-eeuwse stadsgezicht dat de laatste jaren verdwenen is of dreigt te verdwijnen.' Ze sloot zich met haar actiegroep onlangs aan bij Antwerpen in Actie, een verbond van Antwerpse buurtcomités die het gebrek aan inspraak van het stadsbestuur hekelt. Hanssen: 'Ook hier weer worden er wel inspraakmomenten gehouden, maar ik heb de indruk dat allang beslist is om het park ingrijpend te veranderen.' http://beschermstadsparkvanantwerpen.wordpress.com/ HAPPY BIRTHDAY, STADSPARK!, GRATIS FEEST TER ERE VAN DE 140e VERJAARDAG VAN HET PARK OP 4 JANUARI 2009 OM 14.30 UUR. Stijn Tormans