Die zin stond op zijn doodsprentje. Waarom was hij de ideale titel voor uw voorstelling?

ANNEMIETWEEPENNINCKX: Omdat ze naar zijn leven verwijst. Dat ontdekte ik vorig jaar. Tot dan kende ik Walschap - zoals zoveel mensen - als de auteur van de roman Houtekiet die ik in de middelbare school moest lezen. Hij raakte me niet. Maar vorig jaar interviewde ik Walschaps biograaf Jos Borré, hij raadde me aan om Adelaïde te lezen. Wat een boek! De ingehouden lust en begeerte spatten van de bladzijden. Walschap beschrijft het leven van een romantische vrouw met een vulkanisch temperament die moet trouwen met iemand van wie ze niet houdt en die zelf...

ANNEMIETWEEPENNINCKX: Omdat ze naar zijn leven verwijst. Dat ontdekte ik vorig jaar. Tot dan kende ik Walschap - zoals zoveel mensen - als de auteur van de roman Houtekiet die ik in de middelbare school moest lezen. Hij raakte me niet. Maar vorig jaar interviewde ik Walschaps biograaf Jos Borré, hij raadde me aan om Adelaïde te lezen. Wat een boek! De ingehouden lust en begeerte spatten van de bladzijden. Walschap beschrijft het leven van een romantische vrouw met een vulkanisch temperament die moet trouwen met iemand van wie ze niet houdt en die zelf geen keuzes mag maken in het leven. Eigenlijk is dat het levensverhaal van Walschap. En het verhaal van mijn grootmoeder langs vaders kant. TWEEPENNINCKX: Het zijn generatiegenoten. Walschap schreef Adelaïde in 1927, de periode waarin mijn grootmoeder volwassen werd. Ze was een eenvoudige vrouw uit een klein dorp, had als prille twintiger al vier kinderen en was zo moe dat ze aan de pastoor raad vroeg om niet opnieuw zwanger te worden tijdens het vrijen. 'Mevrouw, uw taak is nog niet volbracht', was het enige wat hij zei. Mijn grootmoeder belandde uiteindelijk uitgeput in het ziekenhuis na het baren van alweer een tweeling. Omdat ze haar leven liet bepalen door de waarden en normen van een gemeenschap. Dáárover vertelt Walschap in Adelaïde. Hij schreef het boek nadat hij van de 'wereldse liefde' had geproefd tijdens zijn verblijf in het seminarie. Hij verliet het seminarie, trouwde met Marie Antoinette 'Ninette' Theunissen, en schreef van dan af boeken over hoe mensen verhinderd worden om vrije keuzes te maken in hun leven. Met Ninette was hij evenmin gelukkig. Hij kampte levenslang met zelfmoordgedachten. TWEEPENNINCKX: Ja. En net zoals veel mensen die zich ook nu nog moederziel alleen voelen omdat ze niet mogen of durven te kiezen voor hun passie. Het maakt van dit boek een pleidooi om jezelf te mogen zijn en wellust te mogen beleven. En tegelijk is het een vorm van protest tegen de gekmakende eenzaamheid waarin mensen gedwongen worden. TWEEPENNINCKX: Dit is bovenal een poging om de mensen de schoonheid, de poëzie en het engagement van Walschaps werk te laten herontdekken. Ja, dit is een feministisch verhaal, maar uiteindelijk gaat Adelaïde over de ethische bevrijding van élke mens. Helena de Groot, die een klankenlandschap maakte, en ik willen vooral een emotioneel tegenwicht bieden voor de te sterk gerationaliseerde samenleving. TWEEPENNINCKX: Hoe vrijelijk praat u over uw begeerte, lust of extase met collega's of vrienden? Niet toch? Adelaïde kwam uit in 1929. We zijn 2014, en het dictaat van de samenleving is nog altijd niet veranderd. Op 26/10 (18.00 uur) zendt Klara De Wereld van Walschap uit, de hoorspelversie van Nog zoveel dat ge aan niemand kunt vertellen.Els Van Steenberghe