Een onderzoek van de KU Leuven bij 700 Vlaamse kiezers: dat is toch niet representatief te noemen? ('Liever Walen dan migra...

Een onderzoek van de KU Leuven bij 700 Vlaamse kiezers: dat is toch niet representatief te noemen? ('Liever Walen dan migranten', Knack nr. 45). Zoiets draagt enkel bij tot separatisme en haat tegenover het onbekende. De kennis over het zuiden van ons land is zeer gering. Weinigen weten over welk geweldig wegennet en openbaar vervoer onze Waalse landgenoten beschikken. Bijna niemand weet hoeveel Walen tegenwoordig keurig Nederlands spreken. Dat staat in schril contrast met de huidige generatie Vlamingen, die bijna geen woord Frans spreekt. Het is de hoogste tijd dat Vlamingen en Walen elkaar weer leren kennen.