Omdat vooral de PS zo'n regeling afwijst, hoopt minister Verwilghen uit de impasse te geraken met een advies van de procureurs des konings. Dat advies is er nog niet. Want ze 'weigeren advies over spijtoptanten te geven. (Zij) willen eerst duidelijkheid over hun eigen toekomst'. Zo titelde De Financieel-Economische Tijd op 11 december. De krant citeerde de Brusselse procureur Benoît Dejemeppe als voorzitter van de raad: 'Vooraleer wij een advies formuleren, moeten nog andere problemen met het kabinet besproken worden.' Dejemeppe verw...

Omdat vooral de PS zo'n regeling afwijst, hoopt minister Verwilghen uit de impasse te geraken met een advies van de procureurs des konings. Dat advies is er nog niet. Want ze 'weigeren advies over spijtoptanten te geven. (Zij) willen eerst duidelijkheid over hun eigen toekomst'. Zo titelde De Financieel-Economische Tijd op 11 december. De krant citeerde de Brusselse procureur Benoît Dejemeppe als voorzitter van de raad: 'Vooraleer wij een advies formuleren, moeten nog andere problemen met het kabinet besproken worden.' Dejemeppe verwees naar de beloofde salarisverhogingen voor de parketmagistraten en de geplande verticale integratie van de parketten en de parketten-generaal, de verticalisering. Daarover geïnterpelleerd door Tony Van Parys (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA) beweerde Verwilghen op 11 december dat hem 'nooit ofte nimmer is gezegd dat (dit advies) aan wat dan ook zou worden gekoppeld'. Een stelling die Verwilghen in de Kamer ook na de middag en na contact met Dejemeppe staande hield. Het was alsof beiden hun briefwisseling en de vergadering van 7 december vergeten waren. In Knack van 12 december onthulden we de brief van Dejemeppe van 30 november, het antwoord daarop van Verwilghen van 3 december en de krachtlijnen van de vergadering van 7 december tussen Verwilghens kabinetstop en de procureurs. Als die met zijn allen iets duidelijk maakten, was het wel de koppeling van bovengenoemde thema's. Maar ook het overleg over de verticalisering en de salarisverhogingen stuurde Verwilghen in het slop. Opgejaagd door de oppositie liet de minister Hugo Coveliers (VLD) op 11 december een wetsvoorstel over de verticalisering neerleggen. Het stemt overeen met de tekst van 29 november die Verwilghen een dag later in de ministerraad uitdeelde, maar die er niet besproken werd. Laat staan dat daarover een akkoord werd bereikt. Een dag voor Coveliers het wetsvoorstel namens de meerderheid indiende, liet Verwilghen het college van procureurs-generaal nog de adviezen van de parketten-generaal en de parketten inwinnen. Nu vragen de parketmagistraten zich af waarvoor die adviezen nog nodig zijn. Vooral de procureurs des konings voelen zich belazerd. Ook wie ooit op de verticale integratie van de parketten en de parketten-generaal heeft aangedrongen, vreest nu dat die zonder bijkomende mensen en middelen gerealiseerd zullen moeten worden. Terwijl de regering hen op de koop toe de salarisverhogingen ontzegt die Justitie hen in mei beloofde. Zo wordt sinds vorige week met spanning naar 19 december uitgekeken. De procureurs des konings en de parketten-generaal verwachten die dag een geschreven voorstel van de regering over de financiële herwaardering van hun ambt. Pas nadien zal over andere thema's of over protestacties gesproken worden. Frank De Moor