Gender is een nieuwerwetse (en ongetwijfeld correctere) term voor een onderzoeksveld dat vroeger door de zogeheten vrouwenstudies werd behandeld. In ?Van alle markten thuis? wordt een reeks referaten gebundeld van een colloquium over ?vrouwen- en genderstudies in Nederland?, zowel op het sociale, culturele, juridische en seksuele vlak (Babylon-De Geus, 795 fr.)
...

Gender is een nieuwerwetse (en ongetwijfeld correctere) term voor een onderzoeksveld dat vroeger door de zogeheten vrouwenstudies werd behandeld. In ?Van alle markten thuis? wordt een reeks referaten gebundeld van een colloquium over ?vrouwen- en genderstudies in Nederland?, zowel op het sociale, culturele, juridische en seksuele vlak (Babylon-De Geus, 795 fr.) RAP.Generatiestrijd in de poëzie ! Het oude vers heeft afgedaan, beweren enige nieuwlichters, tuk als ze zijn op erkenning door het gevestigde literaire instituut. Kome de rap. Een staalkaart daarvan is verzameld in ?Double talk?, deels geschreven in pseudo- ebonics, deels, toch nog, in het Nederlands (Arbeiderspers, 250 fr.) MAANREIZEN.De maan, deze lang mystiek gebleven, vaste begeleider van de aarde, heeft altijd, al van in de oudheid een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend. Ook om er naartoe te gaan in de verbeelding dan, met name in de literatuur. Over de droom van de maanreizen stelde J.J.A. Mooi een overzicht samen, dat meteen een soort, vele eeuwen overspannende cultuurgeschiedenis is. De titel van het boekje zegt wat men al die tijd in de maan heeft gezien : ?De andere aarde? (Kok Agora/Pelckmans, 555 fr.) LOUIS PAUL BOON.In de cursiefjes die hij indertijd dagelijks publiceerde in de Gentse socialistische partijkrant Vooruit, behandelde Louis Paul Boon alle denkbare onderwerpen. Eén daarvan was eten een bekommernis voor mensen die weten wat voedsel waard is. Daarmee stelde hij het nu opnieuw uitgegeven boek ?Koken op zijn Vlaams? samen, een reeks vertellingen over de inventiviteit van de Vlaamse armemensenkeuken (Arbeiderspers, 500 fr.) SALOMO.De Bijbelse koning Salomo zal een wijs man zijn geweest en hij had een harem met duizend vrouwen, aldus de joodse overlevering. Een en ander blijkt uit zijn geschriften in het boekje ?Alles is ijdel?, dat het filosofische boek Prediker en vooral het Hooglied bevat : het ?verzameld werk? van een koning (Prometheus, 260 fr.) MAX WILDIERS.De vorig jaar gestorven theoloog en filosoof Max Wildiers was een belangrijk denker. Zijn bewonderaar Gerard Bodifée stelde met ?Zo vrij is de mens? een bloemlezing uit diens geschriften samen (Pelckmans, 490 fr.) Galilei tekent de maan (1610).