Een enquête bij bijna 2.000 personen die een slaapkliniek bezochten toont dat vrouwe...

Een enquête bij bijna 2.000 personen die een slaapkliniek bezochten toont dat vrouwen even vaak en even luid snurken als mannen. Terwijl 28% van de 675 vrouwen met gemiddelde leeftijd 49 jaar in de vragenlijst verklaarden dat ze helemaal niet snurkten, bleek dat tijdens het slaaponderzoek voor slechts 9% te kloppen. Qua intensiteit moeten ze ook niet onderdoen voor mannelijke snurkers.