Op 17 en 18 oktober organiseert de vzw Relais-Hommes het colloquium 'Mannen: een stand van zaken', na bijeenkomsten in Genève (2003) en Montréal (2005) het derde in zijn soort. Dat het congres subsidies ontvangt van onder meer het IGVM en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, schiet feministes in het verkeerde keelgat. Als reactie richtten zij daarom Vamos op, een spontaan collectief van vrouwenactivisten. Op zaterdag 18 oktober houdt Vamos een protestactie aan de hogeschool Ihecs (l'Institut de...

Op 17 en 18 oktober organiseert de vzw Relais-Hommes het colloquium 'Mannen: een stand van zaken', na bijeenkomsten in Genève (2003) en Montréal (2005) het derde in zijn soort. Dat het congres subsidies ontvangt van onder meer het IGVM en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, schiet feministes in het verkeerde keelgat. Als reactie richtten zij daarom Vamos op, een spontaan collectief van vrouwenactivisten. Op zaterdag 18 oktober houdt Vamos een protestactie aan de hogeschool Ihecs (l'Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales), waar het congres plaatsvindt. 'Verschillende sprekers, onder wie de Canadese psycholoog en seksuoloog Yvon Dallaire, huldigen een masculinistisch discours: zij willen de vrouw weer aan de haard', zegt Fotoula Ioannidis van Vamos. 'Dat de overheid dit steunt, is schandalig.' Reactie van de woordvoerder van de minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet (CDH): 'Op het colloquium komen verschillende gender-aspecten aan bod, onder meer het vaderschapsverlof. Het IGVM neemt veel meer initiatieven voor vrouwen dan voor mannen. Dat is gerechtvaardigd, want vrouwen hebben nog altijd meer met discriminatie te kampen dan mannen. Maar het Instituut zou zelf discrimineren als het de genderproblematiek niet af en toe ook vanuit het perspectief van mannen, de helft van de bevolking, zou belichten.' Volgens het kabinet van Brigitte Grouwels (CD&V), staatssecretaris voor Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stelt Vamos de denkbeelden van sommige sprekers nogal makkelijk gelijk met het congres als geheel. Dat niet alle genodigden antifeministisch zijn is juist, erkent vrouwenactiviste Ioannidis, 'maar de aanwezigheid van masculinisten moet niettemin publiekelijk worden aangeklaagd. Hun discours heeft immers geen wetenschappelijke basis.' Naast Yvon Dallaire zijn vooral de Canadese spreker Serge Ferrand en de Zwitser John Goetelen kop van Jut. De vrouwenbeweging verwijt deze heren dat zij ervan uitgaan dat mannen en vrouwen onveranderlijk anders zijn en dat beide seksen daarom andere rollen moeten opnemen binnen het gezin. Simpel gezegd: de man op het werk, de vrouw aan de vaat. Dat is niet de teneur van de bijeenkomst, benadrukt congresvoorzitter Olivier Nyssens. 'Dat de rol van vrouwen is veranderd, heeft ook een weerslag op die van mannen. Daarover willen wij het publieke debat aantrekken, want mannen worden te vaak en ten onrechte afgeschilderd als macho's met macht, controle, geld en gezag.' Ook het Vrouwen Overleg Komitee zegt bij monde van woordvoerster Sofie De Graeve vragen te hebben bij een aantal sprekers. WWW.RELAIS-HOMMES.ORG/WWW.MANNENATLAS.BE /HTTP://VAMOS.ZEBLOG.COMJan Jagers