In de voorbije twee jaren hebben 35 jongeren uit Limburg en Antwerpen, die door gedragsproblemen overhooplagen met hun ouders, de school en zichzelf, in het kader van het proefproject Youth at Risk (YAR) hun leven opnieuw op de sporen gekregen en een punt gezet achter veelvuldige contacten met politie, justitie en jeugdzorg.
...

In de voorbije twee jaren hebben 35 jongeren uit Limburg en Antwerpen, die door gedragsproblemen overhooplagen met hun ouders, de school en zichzelf, in het kader van het proefproject Youth at Risk (YAR) hun leven opnieuw op de sporen gekregen en een punt gezet achter veelvuldige contacten met politie, justitie en jeugdzorg. Het begeleidingsprogramma van YAR staat of valt met de motivatie van jongeren (tussen de 16 en de 21 jaar) om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen gedrag en keuzes. Tijdens het programma, dat start met een confronterende trainingsweek, formuleren ze drie doelen. Dat kan gaan van het breken met allerlei vormen van criminaliteit via het herstel van het contact met de ouders tot het uitwerken van een volwaardige besteding van de dag. Cruciaal voor het slagen van het YAR-programma is eveneens de inzet van vrijwilligers, die de jongeren motiveren om deel te nemen en hen gedurende negen maanden persoonlijk begeleiden en steunen tijdens wekelijkse contacten en regelmatige groepsbijeenkomsten. 'Vertrouwen is een sleutelwoord in de begeleiding. Bovendien is er een maatschappelijk effect. De jongeren krijgen een ander beeld van de volwassenen en de volwassenen gaan anders denken over de jongeren', aldus projectleider Kris Claes. In Vlaanderen engageerden tot nu toe al 75 vrijwilligers zich voor YAR. Daarnaast kan het project rekenen op een uitgebreid netwerk van overheden, welzijnsdiensten, organisaties en bedrijven. Drie jaar geleden zette voormalig Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) het licht op groen om de aanpak van YAR in Limburg en Antwerpen uit te proberen. Van de 20 jongeren die in 2007 deelnamen, beëindigden 16 het programma. In 2008 legden 19 van de 23 deelnemende jongeren het hele zorgtraject af. De effecten zijn opmerkelijk. Het aantal politiecontacten van de jongeren daalde aanzienlijk of werd tot nul herleid. Bijna alle jongeren wonen intussen opnieuw thuis of zelfstandig. En ze gaan weer naar school, bereiden hun toekomst voor via een leercontract, of ze hebben een baan gevonden. In april start het derde en laatste proefjaar van YAR. Huidig Vlaams minister van Welzijn Veerle Heeren (CD&V) is overtuigd door de resultaten. In een nieuw meerjarenplan voor de jeugdzorg, dat ze in maart aan het Vlaams Parlement wil voorleggen, zal YAR vanaf 2010 worden verankerd en uitgebreid naar alle Vlaamse provincies. INFO: www.yarvlaanderen.bePatrick Martens