Reageert de Belgische politiek op de zaak-Dutroux door de leeftijdsgrens op seks te verlagen en het kinderlok- kers nog wat makkelijker te maken ?
...

Reageert de Belgische politiek op de zaak-Dutroux door de leeftijdsgrens op seks te verlagen en het kinderlok- kers nog wat makkelijker te maken ?De voorbije week deed een voorstel van Miet Smet heel wat stof opwaaien. De minister van Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid (CVP) heeft een voorontwerp klaar om de leeftijdsgrens voor seksuele betrekkingen te verlagen van zestien naar veertien jaar. Een opmerkelijk en gewaagd voorstel in dit Dutroux-tijdperk. Het zette meteen kwaad bloed bij Alexandra Colen (Vlaams Blok), die alle vaders en moeders in Vlaanderen opriep tot verzet. ?Smet is ongehuwd en kinderloos,? zei het orakel van de goede zeden. ?Smet moet zwijgen, want ze weet niet waarover ze spreekt.? Ook in eigen rangen oogstte Miet Smet weinig bijval, de uitspraken van haar partijgenoten waren niet bepaald lovend. Mark Eyskens stelde formeel : ?Ik ben er zeker van dat een dergelijk voorstel op een CVP-congres wordt weggestemd door 95 procent van de aanwezigen.? En CVP-voorzitter Marc Van Peel zei : ?Mijn vaderlijke gevoelens zeggen mij dat dit geen goed idee is.? Geschrokken door de heftige reacties haast het kabinet van Smet zich om verdere uitleg te verstrekken. ?Het is geenszins de bedoeling om jongeren aan te zetten tot seksuele activiteiten op een vroegere leeftijd. De kern van dit voorstel is om het strafrecht te verfijnen, waardoor kinderen en vrouwen beter worden beschermd tegen fysiek en seksueel geweld, en waardoor misbruik strenger kan worden bestraft. De huidige wetteksten in dat verband zijn verouderd, niet eenduidig en soms zelfs tegenstrijdig. Daarom willen we duidelijkheid scheppen over de leeftijd waarop jongeren zeker niet kunnen instemmen met seks. Volgens de wet is dat vandaag de volle leeftijd van zestien jaar, met andere woorden : zeventien jaar. Door de maatschappelijke evolutie is die minimimleeftijd achterhaald, toch als het over gewenste intimiteiten gaat. Maar wat ongewenste seksuele intimiteiten betreft, gelden heel andere normen.? OOK DE BABYSITEen op drie vrouwen wordt ooit het slachtoffer van seksueel geweld, en de affaire-Dutroux heeft de angst voor vreemde meneren nieuw leven ingeblazen. Het is de nachtmerrie van ouders en kinderen : de pure onschuld wordt van de straat geplukt, in een bestelwagen gesleurd en deerlijk toegetakeld. Zoals we helaas weten, bestààt het. Maar uit onderzoeken blijkt dat in drie gevallen op vier het seksueel misbruik wordt gepleegd door een bekende van het slachtoffer, of erger nog : binnen het gezin. Om in die gevallen beter te kunnen ingrijpen, wil het voorstel van Miet Smet de leeftijd van achttien jaar, de meerderjarigheid, behouden. En het voorstel wil ook de definitie van ?het gezin? uitbreiden tot alle personen die gezag uitoefenen op een minderjarige, tot en met de babysit. De Centra voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) geven vorming aan jongeren, daderhulp en en slachtofferhulp. Wat vinden zij van het voorstel ? Dirk Pyck, directeur CGSO Trefpunt Gent : ?Het CGSO heeft nog geen officieel standpunt, hoewel interne besprekingen een genuanceerde visie opleverden. Het voorstel van Miet Smet is volgens ons goed. Het zou stom zijn als haar partijgenoten het zomaar onder de tafel vegen. Er moet een constructieve dialoog over op gang komen. Je kan toch niet meer zeggen dat wie jonger is dan zeventien, geen seks mag of kan hebben ? Nu spitst iedereen zich toe op één element van het dossier : de leeftijd van veertien jaar. De volle leeftijd van veertien is vijftien jaar, dat klinkt al heel wat neutraler. En men blijkt ervan uit te gaan dat wat màg, ook moét. En dat is het zeer zeker niet. Wij zeggen volmondig ja op het voorstel van Miet Smet, maar de verlaging van de minimumleeftijd houdt ook gevaren in. Uit onze werking leren wij dat eerste ervaringen met seks vaak onder dwang gebeuren. Eén meisje op vier zegt onder druk te handelen, omdat haar vriendje iets zegt in de trant van : ?Als je niet wil, is het uit tussen ons.? Nu gebruiken meisjes soms de minimumleeftijd als argument om niet te hoeven : ?Het mag niet, want ik ben nog geen zestien.? Als die toegelaten leeftijd verlaagd wordt, zijn ze dat argument kwijt. Maar het eigenlijke punt is dat jongeren moeten leren nee zeggen als ze niet willen.? Griet Schrauwen