1. Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) is een voorstander van flexi-jobs. Om het goede voorbeeld te geven, ging hij vorige week zelf bijklussen in een patisserie, onder het oog van de televisiecamera's. Met welke trouvaille maakte hij zich daar onsterfelijk?

a. 'Dat komt hier voor de bakker (!!!!)'
...

a. 'Dat komt hier voor de bakker (!!!!)' b. 'Het is in de sacoche.' c. 'Snok binne!' a. Hunnie van de Taalunie zeggen voortaan 'hun hebben'. b. Gulder van de Taalunie zijt op uldere kop gevallen. c. De Taalunie es algeliek naar de wuppe. a. De veiligheid van de weggebruikers verhogen. b. De verspreiding van de processierups voorkomen. c. Vermijden dat vluchtelingen zich in het struikgewas zouden verschuilen. a. 'De VRT is toch geen intercommunale?' b. 'Transparantie geldt toch alleen voor politici?' c. 'Bent u weer jaloers?' a. De wankelende Franse presidentskandidaat François Fillon (@FrancoisFillon). b. De gevallen Gentse lijsttrekker Siegfried Bracke (@realSiegfriedBracke). c. De voormalige monarch van Nederland, Willem van Oranje-Nassau (@willemvanoranjenassau). d. De vrijgelaten drievoudige Brusselse moordenaar Léopold Storme (@LeopoldStorme). a. De heivlinder. b. De misdienaar. c. De knoflookpad. d. De potloodventer. e. De roerdomp. f. De Vlaamse graai. a. Pol Vandendriessche. b. Johan Van Overtveldt. c. Jacqueline Galant. a. 11,9 miljoen euro. b. 9,8 miljoen euro. c. Peanuts. a. 'Bij sommigen is de pamper natuurlijk nuttiger op het hoofd #antishitdevice' b. 'Ik ben het hier niet mee eens, maar we zullen dat in een beleefd gesprek eens uitpraten.' c. 'Ik ben het hier niet mee eens, maar daarom zal ik dit niet als "shit" bestempelen.'1›a. 2›a. 3›c. 4›a, b en c valt te vrezen. 5›b. 6›a, c en e. 7›Zo transparant hoeven politici nu ook weer niet te zijn, dat is hun zaak. 8›b. 9›a.