Gekissebis over het zwembad in de achtertuin van Vlaams Belang-diva Marie-Rose Morel, de acte de présence van diezelfde kandidaat-burgemeester op de nieuwjaarsreceptie van de plaatselijke VLD en een officiële klacht tegen burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V). Het Vlaams Belang houdt Schoten permanent onder vuur.
...

Gekissebis over het zwembad in de achtertuin van Vlaams Belang-diva Marie-Rose Morel, de acte de présence van diezelfde kandidaat-burgemeester op de nieuwjaarsreceptie van de plaatselijke VLD en een officiële klacht tegen burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V). Het Vlaams Belang houdt Schoten permanent onder vuur. Dat VB-parlementslid Guido Tastenhoye vorige week uitgerekend op het gemeentehuis van Schoten de zaak van uitgeprocedeerde Kazachse asielzoekers kwam bepleiten, lijkt dan ook een wrang toeval. Volgens hem zou het gezin, dat na zes jaar heel goed geïntegreerd is, om humanitaire redenen in België moeten kunnen blijven. Toen zijn actie een paar dagen later in De Standaard uitlekte, schoven er weer eens donkere wolken over Schoten. Het voorval verdeelde het VB, en zorgde zelfs voor aanzienlijk gezichtsverlies bij de partij, maar Morel en co proberen het incident alsnog in hun voordeel om te buigen. 'Wellicht zullen ze nu een klacht tegen mij indienen wegens inbreuken op de deontologische code van de gemeente', zegt burgemeester Hendrickx. 'Ze beweren dat ik de krant heb ingelicht, maar dat slaat nergens op. De journalist is er blijkbaar zelf op uitgekomen. Als er een commissie moet worden samengesteld om me te beoordelen, zal ik de gemeentesecretaris vragen om er een meerderheid van Vlaams Belangers in te laten zitten. Dan kunnen ze achteraf tenminste niet beweren dat mijn coalitie me heeft gespaard.' Harrie Hendrickx: 'Guido Tastenhoye kwam vorige week maandag naar mijn spreekuur en stelde zich voor als parlementslid van het Vlaams Belang. Vreemd, vond ik dat. Zolang ik burgemeester ben, is er nog nooit een politicus bij mij geweest om het voor asielzoekers op te nemen. Normaal krijg ik in zulke gevallen belangengroepen of wijkcomités over de vloer. Volgens mij is meneer Tastenhoye uit eerlijke bezorgdheid bij mij komen aankloppen. Hij heeft zijn gevoel laten spreken, en dat kan duidelijk niet in zijn partij. Filip Dewinter heeft dan ook meteen laten weten dat zoiets niet voor herhaling vatbaar is.'HARRIE HENDRICKX: Wat mij betreft staat het belang van het betrokken gezin voorop. Ik wil niet dat het in hun nadeel speelt dat het Vlaams Belang het voor hen heeft opgenomen. Die mensen leven hier al zes jaar, spreken perfect Nederlands en lijken goed ingeburgerd te zijn. Hun oudste kind is hier geboren en nu is er nog eentje op komst. Dáár wil ik op focussen, ongeacht door wie de zaak is aangekaart. HENDRICKX: Wij worden door die partij bestóókt. Vroeger deden de Vlaams Belangers in de gemeenteraad gewoon wat ze moesten doen: oppositie voeren. Maar nu de partij heeft besloten dat Schoten de gemeente is waar ze op 8 oktober het cordon sanitaire zal doorbreken, is het niet meer te doen. Vooral sinds ze Marie-Rose Morel en Koen Dillen hebben verplicht om hier te komen wonen, worden we met het ene incident na het andere geconfronteerd. HENDRICKX: Ja, het VB beweert dat ik de gemeentelijke webstek misbruik. Alleen maar omdat ik mijn nieuwjaarsboodschap erop heb gezet! In januari stond al in hun blaadje dat ze klacht zouden indienen als ik de tekst niet verwijderde. Uiteindelijk heeft het nog tot halverwege februari geduurd voor ze iets samen konden schrapen dat op een klacht leek. Ze vinden het zelfs ongehoord dat er op die website een foto van mij staat bij de opening van het zwembad. Onvoorstelbaar! Ik wéét dat ik recht in mijn schoenen sta, maar het blijft ontzettend vervelend. HENDRICKX: Ah, dat zwembad van haar! Zonder bouwvergunning laat ze een zwembad aanleggen bij haar villa, en dan is ze verbaasd dat de werken worden stilgelegd. Onze bouwtoezichter had toevallig opgemerkt wat daar gebeurde en waarschuwde de politie. Aanvankelijk reageerde mevrouw Morel heel lief: 'Oóh, moest ik daar een bouwvergunning voor hebben? Ik wou het zwembad alleen maar renoveren.' Maar een paar uur later, nadat ze wellicht instructies had gekregen van haar partij, beweerde ze dat het om politieke pesterijen ging. HENDRICKX: Ik heb me er al bij neergelegd dat Schoten tot 8 oktober niet uit het nieuws zal zijn. Mij zullen ze in elk geval nergens op kunnen pakken: ik heb geen representatiekosten, ik rijd in mijn eigen auto en heb geen Visa-kaart van de gemeente. Nooit zullen ze iets vinden. ANN PEUTEMAN