In 2019 volgde geograaf Nicola Da Schio (VUB) zeven Brusselaars om hun blootstelling aan fijnstof in kaart te brengen. Hij mat microdeeltjes uit vervuilde lucht die problemen met longen, hart en hersenen kunnen veroorzaken.
...

In 2019 volgde geograaf Nicola Da Schio (VUB) zeven Brusselaars om hun blootstelling aan fijnstof in kaart te brengen. Hij mat microdeeltjes uit vervuilde lucht die problemen met longen, hart en hersenen kunnen veroorzaken. De totale blootstelling hangt, zo lezen we in het tijdschrift Human Ecology, sterk af van waar je je bevindt. Daardoor heb je er zelf maar beperkt greep op. Voor de Brusselaars was hun eigen woning de voornaamste vervuilingsbron, omdat ze daar de meeste tijd doorbrachten. Bij transport waren de vervuilingsniveaus het hoogst. Een andere problematiek is stikstofvervuiling door de landbouw. Elk jaar valt in Vlaanderen per hectare grond gemiddeld bijna 25 kilogram zuivere stikstof uit de lucht, schrijft Jos Ramaekers van Natuurpunt in Natuur.blad. Dat is zes keer meer dan de natuurlijke hoeveelheid. Het is ook de gewoonte om de impact van natuur op veestallen te berekenen, stelt hij nog, terwijl het omgekeerd zou moeten zijn. 'Niet de vervuiler maar de natuur wordt als hinderlijk behandeld.' Biologe Judith Sitters (VUB) stelt met een aantal collega's in Nature Communications dat stikstofvervuiling zo'n groot effect op onze natuur kan hebben dat grazers de extra grasgroei - het gevolg van die vervuiling - niet meer de baas kunnen. Vergrassing leidt tot dalende biodiversiteit en vergroot ook de kans op natuurbranden.