JA
...

JAMieke Schevelenbos'Het is nog te vroeg om juist te kunnen zeggen hoe de boodschap er zal uitzien en hoe de tekst zal luiden. Twee zaken zijn echter al zeker: de boodschap zal door het BIVV opgesteld worden en de communicatie zal van een heel andere aard zijn dan de gezondheidswaarschuwing die je terugvindt op een pakje sigaretten. Onze bedoeling is dus zeker niet te stellen dat je van autorijden doodgaat. Integendeel, we willen een positieve boodschap meegeven, mensen aansporen tot verantwoord rijgedrag. De boodschap zal in het verlengde liggen van onze bestaande campagnes. Denk aan de aanplakborden langs de snelweg met slogans rond rijden onder invloed, de gordel, overdreven snelheid enzovoort. Het wordt een weldoordachte, opvallende boodschap die iets concreets nastreeft _ meestal een gedragswijziging in het verkeer. Idealiter zouden we de boodschap in samenwerking met de autofabrikant moeten kunnen opstellen, het bericht als het ware integreren in de reclame rond een merk. Ik vrees echter dat zoiets in de praktijk moeilijk te realiseren zal zijn.Het eigenlijke probleem is dat overdreven snelheid nog steeds gebagatelliseerd wordt door het gros van de chauffeurs. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld rijden onder invloed, waar nagenoeg iedereen ondertussen van overtuigd is dat het niet door de beugel kan. De auto blijft voor veel mensen achter het stuur het symbool van vrijheid, van ongedwongenheid. Blitse autoreclames spelen daar liever op in dan op je grote verantwoordelijkheid in het verkeer.De reclames in de autowereld zijn aan verandering onderhevig. Vijf jaar geleden kwamen heel wat merken met reclames die het thema veiligheid centraal stelden. Twee jaar geleden was snelheid het punt waarmee men wou scoren. Je kunt met andere woorden niet op de reclame rekenen als je aanhoudend aandacht wilt voor het veiligheidsaspect. Met de verplichte boodschap krijg je die wel.'Opgetekend door Michel Van HoofNEEJoost Kaesemans 'Sinds 1989 al hanteert onze organisatie een deontologische code die stipuleert dat onze leden geen reclame mogen maken voor de topsnelheid van een wagen, het acceleratie- of remvermogen, en dergelijke meer. De code heeft het voordeel dat ze op de boodschap zelf gericht is. We proberen die in de goede richting te sturen. Trouwens, de toon van de autoreclames is de laatste 10 jaar in positieve zin geëvolueerd. Er zijn uitzonderingen, campagnes waarvoor we onze leden terechtwijzen en hen vragen ze uit circulatie te nemen. Het is echter niet eenvoudig om de grenzen van een reclameboodschap in regels vast te leggen. Reclamemensen willen immers hun product steeds net dat ietsje pittiger, attractiever presenteren dan de concurrentie. En dan wordt er weleens op het randje van het aanvaardbare gewerkt.Sedert het jongste autosalon hanteren de aangesloten merken op al hun gedrukte reclamemateriaal de slogan Geef voorrang aan veiligheid. Febiac denkt er voorts aan een prijs te organiseren voor de beste en dus ook meest 'veilige' reclamecampagne. Beter op die manier reclamebureaus te stimuleren dan enkel naar hen die over de schreef gaan een vermanend vingertje op te steken. Onze sector wordt weleens vergeleken met de tabakssector, hetgeen geen steek houdt. Sigaretten zijn altijd en voor iedereen schadelijk, auto's niet. Voor sommige bestuurders is de wagen een wapen, maar voor de meesten is hij niet meer dan een handig middel. Om te gaan werken, te winkelen, te kunnen overleven.Ik vraag me ten slotte af wat de impact van de veiligheidsboodschap zal zijn. Is er een meetbaar positief effect geweest toen het verplicht werd een waarschuwing op pakjes sigaretten te plaatsen? Het lijkt me een discussie in de marge. België loopt in Europa op kop met dit initiatief, maar tegelijkertijd blijft het land zeer slecht scoren op het vlak van verkeersveiligheid. Er zijn dus andere maatregelen te treffen die een veel grotere positieve impact hebben dan dit.''Overdreven snelheid is hét probleem.''Niet meer dan een discussie in de marge.'