Het erg rooskleurige beeld dat prille verliefden van elkaar hebben, maakt na verloop van tijd plaats voor een meer realistisch beeld. Wat je relatie ten goede komt, wordt vaak aangenomen. Want dat reële beeld van elkaars sterktes en zwaktes zou doorslaggevend zijn voor een duurzaam succesvolle relatie. Onderzoek van de Amerikaanse psychologe Sandra Murray spreekt dat tegen. De successleutel ligt volgens haar in het kunnen behouden van een positieve bias terwijl je naar de ander kijkt. Bij partnerrelaties die duurzaam succesvol waren, stelde ze telkens weer vast dat de ene partner positiever naar de kwaliteiten van de ander keek dan dat die ander er zelf naar keek. Anders gezegd: als je een goede relatie hebt met je partner, leef je samen met je positieve illusie.
...