Geoloog Matthias Sinnesael (VUB) en zijn collega's presenteren in Paleoceanography and Paleoclimatology een methode om de astronomische cycli van 450 miljoen jaar geleden te documenteren. Dat is belangrijk om de klimaatveranderingen uit die periode...

Geoloog Matthias Sinnesael (VUB) en zijn collega's presenteren in Paleoceanography and Paleoclimatology een methode om de astronomische cycli van 450 miljoen jaar geleden te documenteren. Dat is belangrijk om de klimaatveranderingen uit die periode in kaart te kunnen brengen. De aarde zag er toen anders uit, met de continenten geconcentreerd in het zuidelijke halfrond en geen complex leven op het land. De CO2-concentraties in de atmosfeer waren veel hoger dan nu, en het klimaat kende sterke schommelingen van warm naar koud. Om daar zicht op te krijgen, moet je de baan en de oriëntatie van de aarde tegenover de zon goed kunnen beschrijven. In die tijd waren er natuurlijk geen mensen die het CO2-gehalte in de atmosfeer beduidend verhoogden door massaal fossiele brandstoffen te gebruiken. Een paleontoloog meldt in Gondwana Research dat tijdens de grootste uitstervingsgolf uit de geschiedenis van het leven, zo'n 250 miljoen jaar geleden, de basis werd gelegd voor het ontstaan van warmbloedigheid. Voordien waren alle dieren (waarschijnlijk) koudbloedig, maar met de eerste zoogdieren dook (waarschijnlijk) voor het eerst warmbloedigheid op. Die zou van belang nodig geweest zijn om de atmosferische chaos van die tijd te doorstaan.