'Jeugd moet tien procent snoeien, de bibliotheken klagen, de culturele centra voelen zich geviseerd... Maar de gemeentelijke sportdiensten leveren wel veertig procent in hè, dat is nog andere koek.' Aan het woord is Dany Punie, de bezorgde voorzitter van het Vlaams Instituut voor Sportbeleid en Recreatiebeheer (ISB), een vereniging die de sportbelangen van lokale overheden behartigt. De krimpbegroting van 2005, die vooral bij jeugd, sport en cultuur heel wat besparingen doorsluist naar het gemeentelijke niveau, blijft ...

'Jeugd moet tien procent snoeien, de bibliotheken klagen, de culturele centra voelen zich geviseerd... Maar de gemeentelijke sportdiensten leveren wel veertig procent in hè, dat is nog andere koek.' Aan het woord is Dany Punie, de bezorgde voorzitter van het Vlaams Instituut voor Sportbeleid en Recreatiebeheer (ISB), een vereniging die de sportbelangen van lokale overheden behartigt. De krimpbegroting van 2005, die vooral bij jeugd, sport en cultuur heel wat besparingen doorsluist naar het gemeentelijke niveau, blijft kwaad bloed zetten. Onderliggende redenering: de gemeenten kunnen dat zelf wel betalen. Al valt af te wachten of die premisse eigenlijk wel klopt. 'De sportdiensten kregen al het minst, nu worden we nog het zwaarst beboet ook', vindt Dany Punie. 'Minister Bert Anciaux (Spirit, bevoegd voor Jeugd, Sport en Cultuur) schepte met zijn ambitieuze beleidsnota hoge verwachtingen. In de praktijk kunnen we echter alleen vaststellen dat zijn eerste begroting een valse start en een twijfelachtig signaal vormt.' Dat het geld van het project Contract JeugdSport (2.230.000 euro) wegvalt, viel voor ISB nog te slikken. Maar dat ook de Vlaamse ondersteuning voor negentig startbaners verdwijnt, is heel wat moeilijker te verteren. 'Om de schoolsporthallen ook buiten de schooluren beschikbaar te stellen, kregen de gemeenten negentig startbanen ter beschikking, meestal gebruikt om zaalwachters in dienst te nemen. Drie jaar later schaft men de subsidies weer af. De gemeenten hebben nu de keuze: de zaalwachters zelf betalen of de sporthallen weer sluiten. Wat zal er gebeuren, denkt u? De negentig zaalwachterjobs zullen stuk voor stuk ter discussie worden gesteld. Vooral in de kleinere gemeentes, waar je soms "sportdiensten" van één of twee man vindt, scheelt één personeelslid een slok op een borrel.'Het officiële verweer van de Vlaamse overheid: topsport krijgt nu even voorrang, maar aan het einde van de regeerperiode - streefdatum 2008 - komt er een zware inspanning voor de lokale recreatiesport, onder het motto 'Sport voor Allen'. Punie heeft er wel begrip voor, maar is tegelijk toch ongerust: 'Topsport verdient die inhaalbeweging momenteel zeker, maar schiet er in 2008 nog iets over voor de recreatieve sport?'Goed nieuws is wel dat de decretale subsidie, de enige rechtstreekse ondersteuning die sinds de begroting 2005 voor de lokale overheden nog bestaat, met 6000 euro verhoogt. Vanaf volgend jaar zijn er echter 183 erkende sportdiensten die aanspraak kunnen maken op overheidssteun, tegenover 173 nu. Zodat er ook uit die pot voor elke gemeente minder te verdelen valt. J.V.B.J.V.B.