MAANDAG 28 FEBRUARI.
...

MAANDAG 28 FEBRUARI.De Antwerpse schepen van Personeelszaken en Juridische Zaken André Gantman (VLD) neemt ontslag omdat hij verdacht wordt van fraude. Gantman zou als advocaat veertig miljoen frank aan erelonen hebben ontvangen die hij nooit aangaf.DINSDAG 29 FEBRUARI.Luc Declercq en Marc Timperman, beiden parketmagistraten in Gent, worden de nieuwe kabinetschef en adjunct-kabinetschef van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD). Die vult zijn kabinet aan na het ontslag van een aantal medewerkers. - Carl De Schutter, die de moord op veearts-keurder Karel Van Noppen uitvoerde, herkent de Wetterse vetmester Alex Vercauteren als degene die hem het bloedgeld voor de opdracht overhandigde. (Zie ook p. 26)WOENSDAG 1 MAART.De socialistische ambtenarenvakbond ACOD roept op tot een stiptheidsactie bij de brandweer omdat minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) geen aandacht heeft voor de vragen van het brandweerkorps naar betere verloning en een uitstapregeling voor oudere brandweermannen. - Minister van Jeugd Bert Anciaux (VU) heeft bezwaren tegen de schorsing van twee leerlingen wegens hun piercings. Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) vindt echter dat scholen hier zelf over moeten beslissen. De directeur van de school blijft bij zijn besluit. (Zie ook p. 10)DONDERDAG 2 MAART.Vanaf 15 juni dalen de telefoonkosten voor het gebruik van het internet. Dat meldt minister van Telecommunicatie Rik Daems (VLD). In de daluren zal het minimumtarief dalen van vijfenveertig frank naar dertig frank per uur, in de piekuren van honderd twintig naar zestig frank.VRIJDAG 3 MAART.Drugsverslaafden zullen niet langer vastgehouden worden in gevangenissen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, zegt minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD). Verslaafden die willen vrijkomen, moeten eerst een afkickprogramma volgen. - Johan Demol, Vlaams Blok-parlementslid in Brussel, neemt in Brussel aan de gemeenteraadsverkiezingen deel met een eigen lijst. Die lijst zal DEMOL heten, wat voor Democratie, Evenwicht, Moderniteit, Orde en Legaliteit staat. Demol hoopt met deze lijst ook de Franstalige kiezer aan te spreken. - De Franstalige krant Le Soir verschijnt niet. De journalisten gaan in staking omdat ze niet langer als zelfstandigen voor de krant willen werken en een bediendencontract eisen. - De Belgische gevangenissen zijn overbevolkt. In de gevangenis van Antwerpen zitten meer dan vijfhonderd gedetineerden in een infrastructuur bedoeld voor tweehonderd tachtig mensen. De cipiers dreigen met stakingen.ZATERDAG 4 MAART.Volksunie en ID21 zullen in Antwerpen niet samen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De twee partijen bereiken geen akkoord over de samenstelling van een gemeenschappelijke lijst. - Vijfhonderd mensen, onder wie ook leden van Agalev en Volksunie, betogen in Doel tegen het verdwijnen van het dorp.ZONDAG 5 MAART.Duizenden mensen wonen in Aalst de start van het driedaagse carnavalsfeest bij.