Voor informatie over de nieuwe Telenettarieven kunt u terecht op de website www.kabeltv.be of op het telefoonnummer: 078 35 39 39.
...

Voor informatie over de nieuwe Telenettarieven kunt u terecht op de website www.kabeltv.be of op het telefoonnummer: 078 35 39 39.Op 15 januari 2003 maakte telecombedrijf Telenet bekend dat zijn 1.553.441 klanten, ofte tweederde van de Vlaamse kabelabonnees, jaarlijks gemiddeld 25,56 euro meer zullen moeten betalen voor hun televisiepakket. Dat is een prijsstijging van meer dan twintig procent. Om de pijn van de prijsverhoging te verzachten, krijgt de Telenetklant twee nieuwe zenders: Cartoon Network en Turner Classic Movies. Het protest tegen de hogere prijzen bleef niet uit. Ook Vlaams minister Steve Stevaert (SP.A) die indertijd ijverde voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld, fulmineerde in Het Belang van Limburg tegen de prijsstijging: 'Het heeft geen zin belastingen af te schaffen, als anderen weer met het geld gaan lopen.' Duco Sickinghe, algemeen directeur van Telenet, verdedigt de prijsverhoging. 'De prijs was al negen jaar onveranderd en de tarieven liepen achter op de index. Het tarief blijft bescheiden vergeleken met het buitenland en verschilt weinig met de prijzen in Wallonië en de tarieven van de andere Vlaamse maatschappijen.'De kabelmaatschappijen hebben in Vlaanderen evenwel nagenoeg een monopoliepositie (zie kaart) en dus heeft de Telenetklant niet echt een alternatief. Wie schakelt immers voor 25,56 euro per jaar over op satelliet, waarvoor je een schotel en decoder moet kopen én waarbij je zenders als VTM en VRT moet missen? Wie gaat opnieuw ambachtelijk en plukt de signalen van de VRT uit de lucht? In juli 2002 kocht Telenet de kabelnetwerken van de tien Vlaamse gemengde intercommunales over en bracht ze samen in de Telenetdochter MixtICS. 'Vroeger leverden we telefonie en internet via een netwerk waar we geen eigenaar van waren', zegt Sickinghe. 'Nu kunnen we onze diensten integreren: telefonie, televisie en internet, triple play in het jargon. De klant heeft één aanspreekpunt voor zijn communicatie. Kabelklanten die ook internetten en telefoneren via Telenet krijgen geen voordelen, de Belgische wetgeving verbiedt koppelverkoop. Heel merkwaardig, want straks krijg je telefoniediensten via het internet en komen telefoon, internet en televisie uit één kastje. Wat is dan nog een dienst?' De prijsverhoging was geen verrassing voor wie de sector volgt. Telenet heeft geld nodig om zijn verouderde kabelnetwerk aan te passen voor de digitale toekomst. De zuivere intercommunales, die eenderde van de Vlamingen van televisie bedienen, hebben hun netwerken wel gemoderniseerd. Zij pasten hun tarieven sinds 1994 geleidelijk aan. Hun klanten ontsnappen - voorlopig - dus aan een algemene prijsstijging. De zuivere intercommunales zijn klaar voor digitale televisie. En die komt er, hoe dan ook. De vraag is alleen wanneer. 'Televisie wordt digitaal. Punt uit. Wij hebben geen keuze, de kijker ook niet.' Eddy Beyltjens, woordvoerder van Interkabel, de koepelorganisatie van de zuivere intercommunales (Integan, Interelectra, PBE, WVEM en VEM) kijkt naar de toekomst. 'Dankzij de digitale techniek kunnen we de bandbreedte van de kabel beter benutten: één analoge televisiezender neemt evenveel plaats in als vijf tot vijftien digitale. De kijker krijgt dus een groter aanbod aan zenders. Bovendien is de kwaliteit van beeld en klank superieur.'Sickinghe valt hem bij. 'Digitale televisie is voor ons ook economisch beter, want we kunnen meer doen met dezelfde bandbreedte. Digitale televisie biedt ook interactieve mogelijkheden: de kabel is bidirectioneel en kan signalen terugsturen. Zo kan de kijker meespelen met spelprogramma's, deelnemen aan televoting... Televisiekijken wordt een heel andere ervaring. Het is logisch dat je ook meer gaat doen met teletext. Nu zijn dat passieve pagina's, in de toekomst wordt het een mengvorm tussen internet en teletext. Je krijgt een heel nieuw platform waarop je diensten kan uitbouwen.'De zender Canal+ brengt nu al digitale televisie in Vlaanderen. Zijn abonnees weten dat bij digitale televisie een decoder hoort, want televisietoestellen kunnen digitale signalen niet vertalen naar zuiver beeld. In de digitale toekomst zal iedereen een decoder of een televisie met ingebouwde decoder moeten aanschaffen om televisie te kunnen kijken. Interactieve digitale televisie staat nog in de kinderschoenen, maar er wordt hard aan gewerkt. De VRT test in het Antwerpse Schoten zijn project E-VRT. Een aantal gezinnen kregen een 'settop box', een luxueuze decoder voorzien van harde schijf en andere technische snufjes, waarmee zij interactieve digitale televisie kunnen uitproberen. Het E-VRT-project gaat niet langs de kabel, maar via antennes, terwijl de retoursignalen via de telefoonlijn van Belgacom gaan. Een systeem dat misschien het monopolie van de kabelmaatschappijen kan breken. De twee Vlaamse kabelblokken, Telenet en Interkabel, zien interactieve digitale televisie eind 2004 van start gaan. 'Dit jaar komen er uitgebreide tests met de omroepen en andere betrokken partijen', zegt Sickinghe. 'We bekijken of we ook een proeftijdschrift kunnen uitgeven, want niemand haalt alle informatie van het scherm. Als alles goed gaat, komen we eind 2004 in een commerciële fase, waarbij we geleidelijk gebieden ontsluiten, net zoals Telenet begon.' Ook Beyltjens volgt die indeling. 'De kaarten hebben nog nooit zo goed gelegen. De techniek is er. De omroepen bereiden programma's voor, terwijl op Europees niveau een digitale standaard MHP - Multimedia Home Platform - wordt gedefinieerd, te vergelijken met de VHS-standaard voor video. Interkabel, Telenet, de VRT en de VMM (Vlaamse Media Maatschappij) hebben al een overeenkomst gesloten om die standaard te gebruiken. Dankzij MHP weten de omroepen dat hun programma's overal in Vlaanderen te bekijken zijn en weet de industrie dat hun decoders overal zullen functioneren. De klant zal zijn decoder in heel Vlaanderen kunnen gebruiken, of hij nu kabelkijker is van Telenet of van een zuivere intercommunale.' Met één uitzondering: Voeren, waar de Waalse gemengde intercommunale Intermosane de kabel verzorgt. Digitale televisie betekent meer ruimte op de kabel, zodat er ook een eind kan komen aan het gekibbel over het 'must carry-statuut'. Een zender die beschikt over het must carry-statuut (dat door het Vlaams Commissariaat voor de Media wordt toegekend) móét door de kabelmaatschappijen aan de kijker worden aangeboden. Aanvankelijk was dat bedoeld om de kijkers te garanderen dat ze de openbare televisie konden bekijken. Maar nu krijgt zowat iedere commerciële zender die in het Nederlands uitzendt, twee journaals programmeert en zich richt tot de 'gehele Vlaamse bevolking' bij wijze van spreken het statuut. Must carry-zenders bereiken elke huiskamer - de programma's én de reclameblokken - wat tot oneerlijke concurrentie leidt met de zenders die het statuut níét hebben. En nu de plaats op de kabel nog beperkt is, vormt de wildgroei ook voor kabelmaatschappijen een probleem. Beyltjens legt uit: 'Iedere themazender die het handig aanpakt, kan het statuut krijgen, zoals de nieuwe informaticazender Netwerk-TV, die nog niet uitzendt. Netwerk-TV zal een programma van een half uur in lussen uitzenden, maar wij zijn verplicht daar een volledig kanaal voor vrij te houden. Het statuut is helemaal uitgehold. Ooit al een journaal van Vitaya gezien? En wat met Liberty? Op Europees niveau is een richtlijn in voorbereiding die de must carry wil beperken tot de openbare omroepen. Daar kunnen wij ons in vinden.'Met de digitale televisie komt ook het netelige onderwerp van de programmapakketten weer op tafel. Interkabel en Telenet overleggen al hoe ze dat probleem kunnen aanpakken. 'We spelen met het idee een analoog pakket aan te bieden, ongeveer even groot als het huidige aanbod, en daarnaast een digitaal pakket met VMM, VRT, misschien VT4... Alle klanten zouden beide basispakketten krijgen', vertelt Beyltjens. 'Later kunnen we digitale zenders toevoegen en aparte pakketten aanbieden, waar de klant extra voor moet betalen. Als voldoende mensen willen betalen voor een bepaalde zender, kunnen we die in een digitaal pakket opnemen. Zo komen we beter tegemoet aan de vraag van de klanten. We willen ook een elektronische programmagids ontwikkelen, de gedrukte media kunnen onmogelijk de hele programmering van honderd, tweehonderd zenders opnemen. Wie inschakelt, krijgt met die gids een overzicht van wat op dat moment waar te zien is. Een wegwijzer dus, te vergelijken met teletext, wat kan uitgroeien tot een soort internet op televisie. Als alles goed gaat, kunnen we over twee jaar met dat digitale basispakket beginnen. Het is nog niet duidelijk hoe de verdeling van de decoders zal gebeuren: massaal op de markt zetten? Of gratis zoals het minitelmodel in Frankrijk?'Nu nog de kijkers overtuigen van de meerwaarde van digitale televisie, want voor betere klank en geluid alleen zullen ze niet overstappen. 'Ik zal nieuws kunnen zien wanneer ik dat wil. Dat is voor mij de meerwaarde', besluit Beyltjens. 'De vrijheid primeert, net zoals bij een gsm. De klant kan zelf bepalen wat hij ziet en daarvoor wil hij betalen.'Lieve Reynebeau