De acties die de magistraten van de rechtbanken van eerste aanleg in Dendermonde en Gent planden, werden echter opgeschort omdat het Nationaal Verbond van de Magistraten van de Rechtbanken van Eerste Aanleg op vrijdag 26 oktober van premier Verhofstadt, in aanwezigheid van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD), enkele garanties kreeg. Het heet dat de beloofde financiële en materiële tegemoetkomingen wellicht ten dele gerealiseerd kunnen worden bij de begrotingscontrole van februari 2002 én als de econ...

De acties die de magistraten van de rechtbanken van eerste aanleg in Dendermonde en Gent planden, werden echter opgeschort omdat het Nationaal Verbond van de Magistraten van de Rechtbanken van Eerste Aanleg op vrijdag 26 oktober van premier Verhofstadt, in aanwezigheid van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD), enkele garanties kreeg. Het heet dat de beloofde financiële en materiële tegemoetkomingen wellicht ten dele gerealiseerd kunnen worden bij de begrotingscontrole van februari 2002 én als de economische toestand het toelaat. Zoals wel vaker gebeurt, waren sommige delegatieleden al tevreden dat zij eens bij de premier op bezoek mochten en dat hij zijn beloften herhaalde. Al was het maar om mogelijke protestacties tot begin volgend jaar te vermijden en intussen toch enkele hervormingen door te drukken.Dat heeft de raad van procureurs des konings blijkbaar goed begrepen. Na een ochtelijk beraad op 6 november in Brussel heeft de raad een protestbrief geschreven aan de premier en aan de minister van Justitie: 'De raad van procureurs des konings betreurt het dat op systematische wijze belangrijke beslissingen worden genomen over de hoofden heen van de parketmagistraten die nochtans geacht worden in te staan voor de uitvoering ervan.' Ook zij herinneren de premier en de minister van Justitie aan hun financiële en materiële verbintenissen en aan de vroegere afspraken over nieuwe samenwerkingsvormen tussen de parketten en de parketten-generaal. Om hun protest kracht bij te zetten, hebben de parketmagistraten zich sindsdien uit alle werkgroepen van justitie teruggetrokken 'zolang de nodige garanties niet gegeven worden voor het correcte verloop van de besprekingen'. Op vrijdag 9 november werden zij meteen ontvangen door minister Verwilghen en een paar medewerkers. Ook tegenover de parketmagistraten herbevestigde de minister eerder gedane beloften. Duidelijk om hen alvast voor enkele van zijn hervormingen te winnen en zelf niet volledig geïsoleerd te raken. Enerzijds wil de premier bepaalde afspraken binnen de regering naleven, desnoods op de rug van zijn minister van Justitie. Anderzijds krijgt Verwilghen dan precies die magistraten tegen zich die hij zo nodig heeft om de hervormingen door te voeren die de regering wil. Vorige week beloofde premier Verhofstadt op zijn beurt de raad van procureurs op maandag 12 november te ontvangen.Intussen blijft het uitkijken of de parketten zich laten sussen, of de toenemende onvrede zich ook op de parketten-generaal zal uiten en of die front vormen met de parketten.Frank De Moor