WAT STUDEERDE kevin verstrepen?

Na zijn middelbare studies in Keerbergen is Kevin Verstrepen naar de K.U.Leuven verhuisd. Hij voltooide er de eerste kandidatuur geneeskunde, waarna hij overstapte naar de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Daar zwaaide hij in 1999 af als bio-ingenieur in de cel- en gentechnologie.
...

Na zijn middelbare studies in Keerbergen is Kevin Verstrepen naar de K.U.Leuven verhuisd. Hij voltooide er de eerste kandidatuur geneeskunde, waarna hij overstapte naar de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Daar zwaaide hij in 1999 af als bio-ingenieur in de cel- en gentechnologie. Tijdens zijn studies werkte hij in Leuven als vrijwilliger bij het Rega Instituut voor Medisch Onderzoek. Gecharmeerd door de combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek, sleepte hij na zijn studies een aspirantschap in de wacht van het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dat mandaat duurt vier jaar, en geeft uitmuntende studenten de mogelijkheid om in goede werkomstandigheden, gefinancierd door de Vlaamse overheid, een doctoraalscriptie te maken. Na het succesvol verdedigen van zijn proefschrift werkte Verstrepen met een beurs van de Belgian American Educational Foundation aan het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge bij Gerald Fink, een pionier in de genetica. Nadien leidde hij als hoogleraar zelf een laboratorium aan de prestigieuze universiteit van Harvard. Onlangs keerde hij terug naar Leuven in het kader van het Odysseusprogramma, een initiatief waarmee de Vlaamse regering toponderzoekers uit het buitenland wil aantrekken. Verstrepen zal ook deel uitmaken van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie dat de allerbeste Vlaamse biotechnologen ondersteunt. Om de werking van cellen te bestuderen, gebruikt Verstrepen systeembiologie, een combinatie van verschillende disciplines: wiskunde, informatica, engineering en biologische experimenten. Met zo'n breed spectrum is het moeilijk om één studietraject aan te duiden voor wie in Verstrepens voetsporen wil treden, maar de meest vanzelfsprekende start is een van de volgende academische bacheloropleidingen: bio-ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen, exacte wetenschappen of geneeskunde. Ook een studie dierengeneeskunde of farmacie kan leiden tot baanbrekend onderzoek op het terrein van de genetica. Door de voortschrijdende specialisatie bestaat er in toegepast onderzoek een groeiende band tussen de vooropleiding en het onderzoeksdomein, maar niets sluit uit dat ook fundamenteel theoretisch onderzoek - door een wiskundige bijvoorbeeld - tot een revolutionaire doorbraak in genetica of biotechnologie leidt. Een doctoraat, onderzoekservaring en creativiteit vormen de sleutel.WWW.HOGERONDERWIJSREGISTER.BE Jan Jagers