Enkele in Noorwegen gestrande orka's leverden ontnuchterende inzichten op over de effecten van menselijke vervuiling op dieren. Vo...

Enkele in Noorwegen gestrande orka's leverden ontnuchterende inzichten op over de effecten van menselijke vervuiling op dieren. Volgens Environmental Toxicology and Chemistry had een orkakalfje van amper tien dagen oud al zo veel chemische vervuilers in zijn lichaam dat het niet anders kon dan dat het die van zijn moeder kreeg - mogelijk met zijn eerste melk, maar waarschijnlijk al via de moederkoek in de baarmoeder. Het ging zowel om 'oude' chemicaliën zoals pcb's, waarvan het gebruik al lang gereguleerd is, als om nieuwe, zoals het PFOS waarover nu zo veel te doen is. Vervuiling wordt dus van de ene orkageneratie naar de andere doorgegeven.