MIEKE VAN LAER (34): advocate vreemdelingenrecht bij Progress Law network?behandelt vaak zaken pro Deo

Politici insinueren dat wij telkens nieuwe asielaanvragen indienen, maar ik ken vooral veel advocaten die hun cliënten dat ontraden zonder nieuwe elementen. Wél laakbaar is dat de Dienst Vreemdelingenzaken weigert een beslissing te herzien als de Dienst Vreemdelingenbetwistingen ons in beroep gelijk geeft. Als de DVZ dan opnieuw dezelfde beslissing uitvaardigt, moet je wel een nieuwe procedure beginnen. Bij wie ligt het misbruik dan?
...

Politici insinueren dat wij telkens nieuwe asielaanvragen indienen, maar ik ken vooral veel advocaten die hun cliënten dat ontraden zonder nieuwe elementen. Wél laakbaar is dat de Dienst Vreemdelingenzaken weigert een beslissing te herzien als de Dienst Vreemdelingenbetwistingen ons in beroep gelijk geeft. Als de DVZ dan opnieuw dezelfde beslissing uitvaardigt, moet je wel een nieuwe procedure beginnen. Bij wie ligt het misbruik dan? (lacht) Ik wil onze bankrekeningen gerust eens vergelijken. Wie betalend werkt als advocaat, kan dubbel zoveel of meer krijgen per uur. Als het lucratief zou zijn, zouden veel meer advocaten pro Deo willen werken. En dan zouden wij ons nu geen zorgen hoeven te maken of we dit nog kunnen blijven doen. Ik wil mensen helpen die het moeilijk hebben in onze samenleving. De dankbaarheid is vaak heel groot. Bij regularisatie geef je mensen hun bestaan terug, en bij asieldossiers red je soms echt levens. 'Ik doe dit werk uit idealisme. De zwakkere partij heeft ook recht op een ervaren advocaat. En omdat ik hoop dat iemand mij óók zou helpen mocht ik ooit moeten vluchten. Er zijn misschien enkele advocaten die het systeem misbruiken, maar de beslissing van minister Geens heeft meer weg van een heksenjacht. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt soms onjuiste beslissingen die je moet aanvechten. Zo vroeg ik ooit medische regularisatie voor een Kosovaarse man. Zonder nierdialyse, die hij niet in eigen land kon krijgen, zou hij sterven. Hoewel de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ons telkens gelijk gaf, legde de DVZ het arrest telkens naast zich neer. Ik heb vijf procedures moeten inspannen voor hij tóch een tijdelijke verblijfsvergunning kreeg. 'Ik nodig Theo Francken uit om een dag met ons mee te lopen. Wij zijn geschokt om afgeschilderd te worden als profiteurs. Ik sta erop mijn cliënten, die doorgaans al veel hebben doorstaan, grondig te informeren en uit te leggen waarom ze soms een jaar op antwoord moeten wachten. Ik probeer hen te kalmeren bij paniek, maar spreek hen ook tegen als ze fout zijn. Met een eenvoudig asieldossier ben je al snel zes uur bezig, een complexer dossier kan tot veertien uur vergen.''Ik doe pro-Deozaken vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. Omdat ik zelf een zondagskind ben, wil ik mensen helpen die niet zoveel geluk hebben. Wij willen graag bemiddelen in plaats van procederen, maar de overheid laat dat niet toe. Zelfs bij manifest onjuiste beslissingen kunnen we de zaak niet bespreken met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Onlangs wees de DVZ een vraag voor gezinshereniging af omdat de loonfiche die een Syrische vrouw hen vanuit Aleppo via Libanon had gestuurd niet was aangekomen. Wij hadden dat bewijsstuk wél, maar de DVZ weigerde er rekening mee te houden. Dan moet je wel een procedure starten. Wij zouden die loonbrief liever gewoon doorsturen, geloof me. '(verontwaardigd) En een lucratief baantje? Ik werk gemiddeld zes à acht uur per asielzaak: het dossier opstellen, een tolk zoeken, de asielprocedure uitleggen, vragen waarom en hoe ze gevlucht zijn, hun verhaal grondig verifiëren. Daarna een paar uur het interview op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen begeleiden. Als de beslissing negatief is: nagaan of beroep zin heeft of niet. Tot nu kreeg ik daar in totaal 375 euro bruto voor, maar niemand weet hoeveel dat in de toekomst zal zijn. 75 of 25 euro per uur? We zullen het pas over twee jaar weten. Welke ondernemer kan zo werken? Ik vraag me af wie dit nog kan blijven doen.' DOOR NATHALIE CARPENTIER, FOTO'S FRANKY VERDICKT