Hebt u er ook genoeg van? Van die oorlog. Of tenminste, van die martelende onzekerheid over wat we daar moeten van denken. Wat we moeten doén!
...

Hebt u er ook genoeg van? Van die oorlog. Of tenminste, van die martelende onzekerheid over wat we daar moeten van denken. Wat we moeten doén! Snakt u ook zo naar een verlossend marsorder, het liefst van een gezagsvol intellectueel of kunstenaar? Zoals Monika Van Paemel er één is, zich terdege bewust van haar zware verantwoordelijkheid jegens de mensheid: "Er heerst paniek, men kijkt rond. Het is logisch dat men steun zoekt bij mensen die met beelden werken." Bij onze "allesbehalve krachtdadige politici" moet u volgens haar zeker geen soelaas zoeken. Zwarte Woensdag sluit zich daarbij aan. En Wij Doen Iets. Test hier of u uit het goede hout gesneden bent. Kies uw mening over onderstaande stellingen en tel daarna de punten achteraan uw antwoorden op. 1. "Kosovo toont de relativiteit der dingen aan", zo vatte De Morgen de conclusie van verschillende Vlaamse partijvoorzitters vrij samen. "Een maatschappij kan zich pas bezighouden met werkgelegenheid, gezondheid, mobiliteit en veiligheid als bepaalde minimumvoorwaarden als vrede en verdraagzaamheid vervuld zijn." A. Niet akkoord. Ik heb werk, ik ben gezond, ik voel me veilig. En dus zal ik niet zo snel de hersenpan van mijn buurman inslaan. (1) B. Weet niet. Ik stort 1000 frank op rekening 000-0000012-12. (2) C. Akkoord. Vrede en verdraagzaamheid bereik je niet via parlementair gepalaver over jobs of veiligheid. Het valt uit de lucht. Het liefst in pakjes van de VN met een strik errond. (3)2. De Oostenrijker Peter Handke trekt naar Servië om de belaagde bevolking te steunen in haar beproeving onder de barbaarse Navo-bommenregen. A. Prietpraat. Handke is een oorlogszuchtig ventje, zoals Anne-Marie Lizin wier pacifisme er ook in bestaat om het UCK te steunen. (1) B. Weet niet. Ik stort 1000 frank op rekening 000-0000012-12. (2) C. Bravo! Die man doet tenminste iets! (3)3. Luc Perceval vindt het overduidelijk dat deze oorlog alleen maar gevoerd wordt "voor het economische voordeel van één grootmacht, de Verenigde Staten". En stelling twee: hij vindt het sneu dat de mensen "zo gemakkelijk tot slogans te brengen" zijn. A. Euh, andere vraag graag. (1) B. Weet niet. Ik stort 1000 frank op rekening 000-0000012-12. (2) C. Jazeker, het is de schuld van die arrogante rijke Amerikanen. Wij voeren tenminste een beschaafd debat! (3)4. Columnist Jan Kuitenbrouwer in HP/De Tijd : "Het heeft iets kitscherigs. Gewone mensen nemen als burger stelling tegen het Een en Ander, maar kunstenaars moeten dat doen als kunstenaar ." A. Pfft, alsof de stelling van een buitenstaander nog zin heeft, eens de oorlog al aan de gang is. Vooraf, ja. Maar dan is er, behalve van onderhandelende edoch weinig krachtdadige politici, amper een spoor te bekennen van burgers of intellectuelen. (1) B. 1000 frank storten op rekening 000-0000012-12, is dat een stelling tegen het Een of het Ander? (2) C. Niet akkoord. In zulke tijden is er geen onderscheid tussen burgers en kunstenaars, of het moet zijn dat die kunstenaars de morele plicht hebben om de burgers tot een stelling te bewegen. (3)5. De VLD verkoopt enkele schilderijen van Rik Daems ten voordele van Kosovo.A. Dàt bedoelen ze dus met collaterale schade! (1) B. Nee meneer, nooit aan de deur. Ik stort 1000 frank op rekening 000-0000012-12. (2) C. Schitterend idee! Ook de burger heeft recht op zijn "Guernica" in tijden van crisis. (3)DE ANTWOORDEN1 tot 5 punten. Wat moeten we met u? U kakelt al zo erg als die gladde woordvoerder van de Navo. Het hele land zal u veroordelen. 6 tot 10 punten. U bent een twijfelaar. Wij bevelen u intensieve lectuur aan van de teksten van alle mensen van goede wil en van Monika Van Paemel en Luc Perceval. Dan wordt het misschien nog iets met u. In afwachting toch bedankt voor uw gulle gift. 11 tot 15 punten. Proficiat! Met u gaan we naar de geweldloze oorlog. U wint vast nog de Arkprijs voor het Vrije Woord, een Staatsprijs of een boekenpakket. Filip Rogiers