De malaise bij De Vrije Pers is lang niet achter de rug. De mislukking van Lola liet een put na die nog niet is gedempt. En het ontslag van uitgeef-directeur Alain Grootaers, het gezicht van De Vrije Pers, is nog maar ten dele opgevangen. Maar Think Media, het vroegere De Beukelaar, heeft andere kopzorgen. Over een goede maand worden de radiolicenties toegekend. En als aandeelhouder van 4FM is dat misschien wel véél belangrijker.
...

De malaise bij De Vrije Pers is lang niet achter de rug. De mislukking van Lola liet een put na die nog niet is gedempt. En het ontslag van uitgeef-directeur Alain Grootaers, het gezicht van De Vrije Pers, is nog maar ten dele opgevangen. Maar Think Media, het vroegere De Beukelaar, heeft andere kopzorgen. Over een goede maand worden de radiolicenties toegekend. En als aandeelhouder van 4FM is dat misschien wel véél belangrijker. Alsof de put die Lola sloeg voor een groep als De Vrije Pers niet diep genoeg zou zijn. Gedelegeerd bestuurder Kris Dekelver kon er vorige week tijdens een weinig overtuigende persconferentie niet meteen een cijfer opplakken, ook niet bij benadering. Maar insiders schatten het tekort op zo'n 100 miljoen frank (2,4 miljoen euro), drukkerijkosten voor een deel van de andere bladen inbegrepen. De put kwam er bovendien niet door de lancering van Lola alleen. Ook maanden vóór het verschijnen werden freelancers al te laat betaald. Of er in het hele project te weinig werd geïnvesteerd? Volgens Kris Dekelver niet. 'We besteedden 45 miljoen (1,1 miljoen euro) aan marketing bij de lancering van Lola en er waren veertien voltijdse medewerkers in vaste dienst.' Volgens sommigen is de oorzaak voor de put elders te zoeken, bij een van de zusterondernemingen. Imagination in Motion (IIM), waarin Think Media voor 33,3 procent participeert, stapelde het afgelopen jaar zware verliezen op. 'Opeens zien we ze uit de rode cijfers klimmen', zo luidt het. Dat er middelen van het ene naar het andere bedrijf zouden zijn overgepompt, is heel moeilijk hard te maken. Feit is dat de commissaris-revisor voor 2000 een voorbehoud maakte bij de jaarrekeningen, 'gelet op de onzekerheid inzake de bedrijfscontinuïteit van IIM, die afhankelijk is van het daadwerkelijk verkrijgen van bijkomende financiële middelen evenals het succes van de activiteiten van de vennootschap...'. Wat er alleen op wijst dat er middelen nodig zijn. Een bewijs voor een link met De Vrije Pers is er niet.VEEL ONDUIDELIJKHEIDBij De Vrije Pers zelf zou de hoogste nood intussen gelenigd zijn. Think Media deed een kapitaalinjectie van 35 miljoen frank (867.627 euro). 'Om de belangrijkste achterstallen veroorzaakt door de verliezen van Lola aan te zuiveren', aldus Dekelver. Daartoe werd naar verluidt een bedrag bij KBC geleend. En er zouden nog meer kapitaalinjecties worden doorgevoerd, aldus Dekelver. Waarom het bedrijf niet eerder met middelen over de brug kwam? Er bestond 'een onduidelijkheid over de loyaliteit van Alain Grootaers'. Veel wilde Dekelver over Grootaers niet kwijt. Vast staat dat hij onderhandelingen had gevoerd met De Telegraaf Tijdschriften Groep, mét medeweten van Think Media. Onderhandelingen die volgens Think Media nog niet helemaal zijn afgesprongen. Staat De Vrije Pers dan te koop? Helemaal niet. Dekelver: 'Think Media en De Vrije Pers zijn op korte termijn niet naar een overnemer op zoek. Maar op langere termijn staan we open voor partnerships.' Van welke aard is niet duidelijk. Volgens Alain Grootaers zou er een afspraak bestaan tussen 4FM en De Persgroep (VMM), die via Q-Music een radiolicentie wil binnenhalen. Pasmunt is De Vrije Pers. 4FM zou sowieso geld nodig hebben, luidt de redenering. Als het zijn radiolicentie niet binnenhaalt, komt er een diepe put. Als 4FM die wel krijgt, is er geld nodig voor investeringen. Via De Morgen ontkende De Persgroep echter dat die structuur bestaat. 4FM zit volgens verschillende bronnen stilaan met de hele zaak verveeld. Think Media bezit 50 procent min één aandeel, 4FM heeft de overige 50 procent en is meerderheidsaandeelhouder. Maar Think Media draagt in het radiodossier een imago uit. Als er vroeger sprake was van een zoektocht naar blauwe steun, dan zijn er vermoedens dat die nu aan de rode kant van het spectrum gezocht wordt. 'Dit is geen persconferentie over 4FM', probeerde Kris Dekelver vorige week alle vragen over het radiodossier af te wimpelen. Dat was ook zo. Maar ook over De Vrije Pers zelf hield hij het potje soms liever dicht. Over het blad Teek bijvoorbeeld. En zijn maandelijkse verkoopcijfers: '18.000 exemplaren', zei hij. Volgens sommige bronnen zijn het er enkele duizenden. Ondanks alles zegt Dekelver dat De Vrije Pers, zonder Lola, rendabel is en dat er winst kan worden gemaakt. Voor de aandelenkoers van Think Media, die van 175 euro naar 45 euro tuimelde, zou dat nog eens een opsteker zijn. Aandeelhouders - zoals Alain Grootaers, die de vijf procent opties die hij bezat op De Vrije Pers voor aandelen Think Media verruilde - zou dat wel kunnen verheugen. De kleine aandeelhouder staat niet bepaald aan te schuiven voor de aandelen Think Media. BV's als Zillion-uitbater Frank Verstraeten niet meegerekend. Volgens Dekelver heeft die zeker niet meer dan vijf procent van de aandelen gekocht. Volgens andere bronnen heeft Verstraeten zwaar geïnvesteerd. 'De radiolicentie, dié interesseert mij', zegt hij. Zou hij iets van plan zijn?Ingrid Van Daele