François Mathieu
...

François MathieuDe laatste jaren hadden de Tak 23-producten, levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen, een enorm succes. De verspreiding van de beleggingsfondsen zelf was daar niet vreemd aan. Ook de enorme opleving van de beurzen tot maart 2000 droeg er zijn steentje toe bij. Wie zich aangetrokken voelde tot de beurs, zette ook makkelijk de stap naar een levensverzekering die onrechtstreeks in aandelen belegt. Met als voordeel dat er geen al te grote sommen geïnvesteerd hoeven te worden. Hoe werkt het? Wie inschrijft op een Tak 23-product, krijgt naargelang van het ingelegde bedrag een aantal deelbewijzen bij een of meerdere beleggingsfondsen. De waarde schommelt evenredig aan die van de beleggingsproducten. Een garantie wat de opbrengst betreft, leveren de Tak 23-producten dan ook niet. Anders dan bij de traditionele levensverzekeringen met een vaste rentevoet, is het rendement onvoorspelbaar. Dat hangt af van de beleggingsproducten die de verzekerde kiest. Overeenkomstig zijn risicoprofiel kan dat gaan om: aandelen- of obligatiefondsen, vreemde valuta's of afgeleide producten zoals opties. Een voorzichtige belegger zal eerder opteren voor obligaties, onroerend goed of vreemde valuta's dan voor aandelen. Wie toch grote risico's neemt, kan in theorie ook onbeperkte winsten binnenhalen. Maar de verzekeraar heeft geen enkele verbintenis wat het rendement betreft. Zijn opdracht is de activa te beheren als een goede huisvader. Tegen een minder goed beursjaar is de verzekerde dus niet beschermd. Toch blijven experts erbij dat beleggingsfondsen het op lange termijn beter zullen doen dan de traditionele levensverzekeringen. De rentevoet daarvan bedraagt doorgaans 3,75 procent. Let wel: een belegging in een Tak 23-product ligt niet voor altijd vast. Met het geld kun je schuiven van het ene beleggingsfonds naar het andere. Zonder al te veel kosten (gemiddeld 1 procent van het overgedragen bedrag) kun je alles of een deel van het belegde bedrag transfereren naar een veiliger belegging als de beurs het minder goed doet. Het gamma nieuwe Tak 23-producten richt zich voornamelijk op de obligatiefondsen. Veiligheid is trouwens een algemene trend. Naar het voorbeeld van de beleggingsfondsen zijn veel Tak 23-producten momenteel voorzien van een kliksysteem. Ze bieden de garantie dat je het initieel ingelegde bedrag zeker behoudt. Bepaalde waardestijgingen worden vastgeklikt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een stijging op jaarbasis vanaf 10 procent van het onderliggende bedrag. Het basisbedrag wordt met andere woorden definitief verhoogd met 10 procent. Het nadeel is wel dat ook negatieve effecten worden vastgeklikt. Belangrijk voor de Tak 23-producten is nog het fiscale hoofdstuk. Anders dan de traditionele levensverzekeringen, leveren de Tak 23-producten op de gestorte premies geen belastingvoordelen op. Ze volgen zowat het voorbeeld van de beleggingsfondsen. Het kapitaal dat je ontvangt bij de vervaldag, is dus niet belast. Ook de intresten die deze fondsen opleveren zijn niet onderworpen aan de onroerende voorheffing van 15 procent. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden: het geïnvesteerde bedrag moet minstens 8 jaar in het product worden belegd, anders dient een overlijdensdekking ter waarde van 130 procent van het geïnvesteerde basisbedrag onderschreven te worden. De kosten voor Tak 23-producten schommelen tussen 2 en 6 procent. Maar daar kan over onderhandeld worden. Hou er rekening mee dat ook een vroegtijdige stopzetting van het contract extra kosten kan opleveren. Sommige Tak 23-producten zijn evenwel van onbepaalde duur. Vermeldenswaard zijn nog de optionele dekkingen, zoals de overlijdensdekking. De begunstigde van een contract kan bij het overlijden van de verzekerde een van tevoren vastgelegd bedrag ontvangen. Hij kan ook de premies uitgekeerd krijgen samen met de intresten. Van beide formules zijn combinaties mogelijk.