Af en toe willen paarse politici de provincies afschaffen. Provincieraadsleden komen nog minder in De laatste show dan europarlementariërs, en de gouverneurs mochten totnogtoe alleen hun mond opendoen om het rampenplan af te kondigen. Veel viel daar dus niet uit te halen. Tenzij het natuurlijk een afzetmarkt werd voor nationale politici die elders moeten worden geparkeerd. De provincies opwaarderen, heet dat dan. Te veel beloftes gedaan en geen ministersportefeuilles meer te geef? Dan is er nog altijd het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen. De houdbaarheidsda...

Af en toe willen paarse politici de provincies afschaffen. Provincieraadsleden komen nog minder in De laatste show dan europarlementariërs, en de gouverneurs mochten totnogtoe alleen hun mond opendoen om het rampenplan af te kondigen. Veel viel daar dus niet uit te halen. Tenzij het natuurlijk een afzetmarkt werd voor nationale politici die elders moeten worden geparkeerd. De provincies opwaarderen, heet dat dan. Te veel beloftes gedaan en geen ministersportefeuilles meer te geef? Dan is er nog altijd het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen. De houdbaarheidsdatum nadert en een loopbaaneinderegeling nodig? Ook in Limburg zochten ze nog een gouverneur. Opgeruimd staat netjes. Maar ze hadden het kunnen weten: wie jarenlang op het politieke forum heeft staan schreeuwen, laat zijn meningen natuurlijk niet samen met zijn partijkaart in de Wetstraat achter. Voor André Denys, die van de VLD in het Oost-Vlaamse provinciehuis mocht intrekken omdat hij zijn teleurstelling over de gang van zaken in de partij op tijd had ingeslikt, wil zijn job enige allure geven. Hij is dan wel geen minister geworden, maar hij kan wel doen alsof. En dus waagt hij zich weleens op politiek ijs door in plaatselijke dossiers tegen de regering in te gaan. Echt wakker liggen ze aan het Martelaarsplein niet van Denys - zo goed wordt er nu ook weer niet naar hem geluisterd, zijn acties komen de provincie ten goede en de beste man lijkt zich te amuseren. Dat de nieuwe Limburgse gouverneur Steve Stevaert zich amuseert, is echter andere koek. Vooral in Limburg is hij nog altijd ontiegelijk populair, maar stemmen heeft hij niet meer nodig. Een bedreigende situatie nu het ernaar uitziet dat hij niet van plan is zedig zijn mond te houden. Nu het nieuwe provinciedecreet woensdag in het parlement passeert, zien VLD, CD&V en N-VA dan ook hun kans schoon om hem de wacht aan te zeggen met een amendement waardoor provinciegouverneurs niet langer tegen betaling in raden van bestuur kunnen zetelen. Daar gaat de 30.000 euro per jaar die Stevaert naar verluidt als voorzitter van Ethias zou ontvangen. Hij mocht dan nog volhouden dat hij dat geld deemoedig zou wegschenken, wellicht maakt die maatregel toch meer indruk dan de vermanende woorden van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (VLD). Dat ook de Antwerpse gouverneur Camille Paulus en zijn West-Vlaamse collega Paul Breyne zo naast een resem zitpenningen grijpen, nemen de partijhoofdkwartieren er graag bij. Dat de socialisten het voor Stevaerts spreekrecht en portemonnee zouden opnemen, is meer dan twijfelachtig. De jongste maanden zwelt de kritiek op de voormalige partijvoorzitter ook binnen de SP.A aan. Zelfs zijn voormalige mentor Willy Claes zegt dat Stevaert te lang alleen maar goed nieuws heeft verkondigd. Voordat de gouverneur zijn visie op de feiten geeft, kunnen ze hem beter nog een beetje dieper in de Limburgse aarde ingraven. Ann Peuteman