HERMAN DE CROO
...

HERMAN DE CROO Premier Jean-Luc Dehaene ontving zijn Zaïrese ambtsgenoot Léon Kengo Wa Dondo. De regering stuurt aan op een toenadering tussen België en Zaïre. Daar pleit ook VLD-voorzitter Herman De Croo voor, die zijn ?vroegere leerling Kengo? eveneens op bezoek kreeg.?De VLD is op één na de sterkste partij van het land. Ik ken Kengo al heel lang wij spreken elkaar met de voornaam aan en heb hem in het verleden herhaaldelijk ontmoet, net zoals ik heel wat andere Zaïrese leiders ontvangen heb. Bovendien was hij de gast van onze regering. Om al die redenen, zag ik er geen graten in hem opnieuw te ontvangen. Dat we met zo'n ontmoeting president Mobutu steunen, klopt niet. Voor mij is Kengo geen marionet van Mobutu, dat is de zaken iets te simpel voorstellen. Wel klopt het dat Kengo een oudgediende is, maar helaas zie ik in de verschillende Zaïrese, politieke clans al twintig jaar dezelfde gezichten en bitter weinig nieuwkomers. Of is die andere premier, Etienne Tshisekedi, soms een man van de toekomst ? Tenslotte was hij het, die de grondwet dusdanig herschreef dat Mobutu kon overleven. Wij zijn voor een toenadering tussen België enZaïre, voor een hernemen van de officiële coöperatie. Maar daar koppelen we vier voorwaarden aan. Ik ben geen scheutist van de mensenrechten, maar we vragen dat die zij het in een Afrikaanse versie geëerbiedigd worden. Twee : de economie moet geliberaliseerd worden omdat dit de gewone man ten goede komt. Voorts horen alle grote politieke fracties toegang te krijgen tot de media en dient tenslotte het leger neutraal te blijven bij de komende verkiezingen. Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan kunnen we verder. Met die nuance, dat de officiële hulp nergens mag blijven hangen, niet ginder, maar ook niet in België. Wat dit aspect betreft, zijn we gezien de schandalen rond het Algemeen Bestuur Ontwikkelingssamenwerking allesbehalve goed geplaatst om lessen te geven. Vandaar ook dat mijn voorstel om een delegatie Belgische parlementsleden naar Zaïre te sturen, zinvol is. Dat land lijkt nu immers definitief op weg naar parlementsverkiezingen en wie niks ziet of niks hoort, weet ook niks.? JUSTINE KASA-VUBU De grootste Zaïrese oppositiepartij de Union pour la Démocratie et le Progrés Social (UDPS) van Etienne Tshisekedi is razend om de officiële ontvangst die Kengo in ons land te beurt viel. UDPS-woordvoerdster Justine Kasa-Vubu is er nog altijd niet goed van.? Kengo is een verlengstuk van Mobutu met slechts één opdracht : het imago van de president oppoetsen in het Westen. Die man wil het democratiseringsproces niet bevorderen, integendeel. In Kinshasa wordt er nog altijd gemoord en verdwijnen er mensen. Door Kengo te ontvangen, is België daar medeplichtig aan. Ik versta het allemaal niet. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken koppelt voorwaarden aan hernieuwde steun ; neutraliteit van het leger, persvrijheid, toezicht op eerlijke verkiezingen die er niet zullen komen zolang Mobutu aan de macht is... Allemaal woorden, maar geen daden. Hoe kan hij die neutraliteit garanderen ? Wat doet hij om ons als grootste oppositiepartij toegang tot de media te verschaffen ? Niets dus. Maar langs de andere kant krijgt Kengo een officiële ontvangst. Dehaene (CVP) beheert het dubieuze verleden van een Tindemans (CVP), Kempinaire (PVV) of Van Elslande (CVP). Die zagen graag dat Zaïrese vrouwen voor hen dansten, dat de draagstoelen werden bovengehaald, want dat was hun Zaïre. Wij willen een heel ander land : een rechtsstaat, met een legitiem parlement, een vrije pers. Tshisekedi is daarvoor de beste garantie, maar telkens als wij, Zaïrezen, kiezen, zegt België : Neen, dat is onze man niet, wij doen het met een andere. In dit geval dus met Kengo en vandaar ook met Mobutu, die even erg is als Hitler. België is gek geworden. Drie jaar geleden beledigde Mobutu koning Boudewijn die eindelijk begrepen had waar het om ging en uw land dodelijk. Dehaene is dat wel heel snel vergeten. Maar ja, hij danst naar het pijpen van de CVP en die wil zich opnieuw met het zelfmoordregime van Mobutu liëren. Dat is spotten met de democratie en met de Afrikanen. Nog dit : wij eisen dat België Tshisekedi ook officieel ontvangt. En mocht hem intussen in Zaïre één haar gekrenkt worden, dan is België verantwoordelijk. Er zal dan geen Belg in mijn land meer zitten...? Opgetekend door Jos Grobben