Josquin Desprez verging het zoals Rembrandt. Toen hij stierf was hij zo beroemd dat hij, zoals een tijdgenoot schreef, 'nu hij dood is meer werken produceert dan bij leven'. Niets was ...

Josquin Desprez verging het zoals Rembrandt. Toen hij stierf was hij zo beroemd dat hij, zoals een tijdgenoot schreef, 'nu hij dood is meer werken produceert dan bij leven'. Niets was beter om een mis, motet of chanson populair te maken dan ze toe te schrijven aan Josquin. Toen Adriaan Willaert in dienst kwam bij de pauselijke kapel moest hij ontdekken dat een stuk dat hij zelf had geschreven onder de naam Josquin werd uitgevoerd. Nadat hij dat gemeld had, werd het prompt uit het repertoire verwijderd. Iets soortgelijks gebeurde zowat twintig jaar geleden, toen het team van de New Josquin Edition zowat de helft van de aan hem toegeschreven werken als ondergeschoven brandmerkte, met als gevolg dat niemand ze nog durfde uit te voeren. Paul Van Nevel en anderen zijn bij het festival Laus Polyphoniae de mensen om weloverwogen beslissingen te nemen.