Wanneer Voltaire in zijn Candide (en Leonard Bernstein in zijn gelijknamige opera) het idee van de 'beste van alle mogelijke werelden' parodieert, lacht hij met de filosoof Gottfr...

Wanneer Voltaire in zijn Candide (en Leonard Bernstein in zijn gelijknamige opera) het idee van de 'beste van alle mogelijke werelden' parodieert, lacht hij met de filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz, die in zijn Théodicée stelde dat God uit alle mogelijke werelden alleen die kon scheppen die het potentieel had de beste te zijn. Dat idee werd snel overgenomen door piëtistische dichters zoals Barthold Heinrich Brockes en versimpeld tot een beate bewondering voor de natuur. Uit zijn belangrijkste werk, de dichtbundel Irdisches Vergnügen in Gott ('Aards genoegen in God') koos Georg Friedrich Händel negen gedichten die dat gevoelen weergeven. Wim Henderickx schreef er nu korte stukjes tussen, en de Chinese regisseuse Shuang Zou en Muziektheater Transparant zorgen voor een scenische entourage. Het beste uit vele werelden?