Wie ooit de film Das Leben der Anderen heeft gezien (en wie dat niet deed, moet er dringend aan denken), heeft zeker actrice Martina Gedeck bewonderd. Volgende week st...

Wie ooit de film Das Leben der Anderen heeft gezien (en wie dat niet deed, moet er dringend aan denken), heeft zeker actrice Martina Gedeck bewonderd. Volgende week staat zij naast bariton Georg Nigl op het podium van de Munt voor een recital 'waarin ze op zoek gaan naar "de politieke waarheid" die in kunstwerken ligt vervat'. Dat dan het linkse boegbeeld Hanns Eisler op het programma staat, weet je zo. Verfrissend is dat ook Beethoven en Schubert, ja zelfs Wolf en Brahms de revue passeren. En van een revue gesproken: Mischa Spolianski, de grootmeester van het genre - hij schreef voor Marlene Dietrich en vele anderen - is ook van de partij. Nee, niet dé partij uit Das Leben der Anderen, maar de grote historische party van Heines Deutschland, ein Wintermärchen tot Babylon Berlin.