De beslissing van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Verkeer Steve Stevaert(SP) om de vergunningsplicht voor zogenaamde "kleine bouwwerken nabij de woning" af te schaffen, blijft vragen en reacties oproepen. Een greep.
...

De beslissing van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Verkeer Steve Stevaert(SP) om de vergunningsplicht voor zogenaamde "kleine bouwwerken nabij de woning" af te schaffen, blijft vragen en reacties oproepen. Een greep. Aimé Desimpel, VLD-parlementslid, Kortemark: "Als ik het goed verstaan heb, is het voldoende om niet te overdrijven. Dat is wat ik altijd gezegd heb. Ge moogt in mijn lochting komen kijken: dat is een heel gewone doening. Ik denk dat de kansen op een paarse coalitie gestegen zijn." Rik Van Landeghem, beëdigd landmeter: "Het is goed voor de werkgelegenheid in onze branche. Alle tuinconstructies mogen samen een oppervlakte hebben van maximaal eenentwintig vierkante meter. Prima. Maar neem nu zo'n gipsen reiger. Aan de grond gemeten neemt zo'n constructie niet meer dan twaalf vierkante centimeter in - zeker als hij op één poot staat. Maar zo'n beest heeft een vleugelbreedte van wel anderhalve meter. Hoe zit dat?" Jef Lambrecht, dadaïst: "Zo'n maatregel kun je als kunstminnaar alleen maar toejuichen. Maar de minister moet nog een stap verder gaan. Er moet een verbod komen om bestaande koterijen af te breken. Ze behoren tot ons cultureel erfgoed, ze maken overbrekelijk deel uit van onze Vlaamse identiteit. En dan heb ik het zowel over karrenwielen als over ingegraven badkuipen, pergola's, brievenbussen in de vorm van een betonnen boomstronk en duiventillen met Dorische zuilen. Die moeten allemaal op de monumentenlijst." Bobbejaan Schoepen, Lichtaart: "Daar te zitten is mijn grootste genot." Een anonieme woordvoerster van het tuinkaboutersbevrijdingsfront: "Er komen harde acties. Dat eindigt met Corsicaanse toestanden." Veerle Vanden Abeele, vzw Red De Zwalm: "De minister spant het paard achter de wagen. Er moet juist een veel striktere regelgeving komen voor zonevreemde fauna en flora. Een verbod op kangoeroes, hangbuikzwijnen, zilverberken en Japanse kerselaars." Paul Tant, fractievoorzitter CVP: "Ik zou dus durven stellen, en ik wil dit onderstrepen, dat de btw op de snijbloemen, en daarbij sluit ik dus de gladiolen niet uit, dankzij de christen-democraten dus, naar de kloof met de burger toe een keihard breekpunt dus, zeker wat de serres betreft en de glasbraak ook een structurele oplossing." Getuige X6, klikspaan: "Mijn gebuur heeft een tuinhuis van tweeëntwintig vierkante meter, waar hij vaak hooggeplaatsten ontvangt. Meer wil ik daar niet over zeggen." Burgemeester Catrysse, Den Haan: "Hoe gaat dat! Voor ge het weet zit zo'n kiekenkot vol Kosovaren. Zo'n Kosovaar dat heeft geen eenentwintig vierkante meter nodig. Ge hebt die beelden toch gezien in Macedonië? Ik ben geen racist, wel integendeel, maar ik ben van mening dat men in een residentiële gemeente beter kan voorkomen dan genezen. Voordat het kalf verdronken is." Piet Piryns