Karen Thaens, Stefan De Corte, Peter Raymaekers, Brecht Vandekerckhove (2003), Onderzoek naar de migratiebewegingen van de grote steden in de drie gewesten van België.
...

Karen Thaens, Stefan De Corte, Peter Raymaekers, Brecht Vandekerckhove (2003), Onderzoek naar de migratiebewegingen van de grote steden in de drie gewesten van België.In opdracht van Charles Picqué (PS), minister belast met Grootstedenbeleid, hebben een onderzoeksteam van de VUB en de studiegroep Mens en Ruimte de verhuisbewegingen bestudeerd in België in de periode 1992-2001, met name de migratie van en naar de grote steden Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Charleroi. Opmerkelijke vaststelling: in Vlaanderen verlaten sinds begin de jaren '90 minder mensen de stad. In Gent arriveerden in 2001 zelfs meer bewoners dan er vertrokken. Ook in de meeste gemeenten van het Brusselse Gewest daalde het verlies aan inwoners, zij het minder uitgesproken vanaf medio de jaren '90. In Luik en Charleroi daarentegen houdt de leegloop tot eind de jaren '90 aan. Pas de laatste twee jaar lijkt die trend te keren. De variabele 'leeftijd' speelt doorgaans een belangrijke rol in verhuispatronen. Algemeen geldt dat jonge mensen (de categorie 19-27 jaar) de stad opzoeken, terwijl jonge gezinnen (de categorie 28-40), al dan niet met kinderen, de stad juist ontvluchten. De onderzoekers constateerden dat jongeren in de jaren '90 opnieuw meer de stad opzochten. Vooral Leuven, Gent en Antwerpen blijken bij twintigers erg populair. Tegelijk zag men dat jonge gezinnen, de groep die traditioneel de stad verlaat, minder massaal wegtrokken dan voorheen. De stad Gent trekt zelfs meer jonge gezinnen aan dan ze afstoot. Steden charmeren dus opnieuw meer mensen, al mag niet worden vergeten dat Brussel, Antwerpen en Luik hun stijgend aantal inwoners van de laatste jaren te danken hebben aan migranten uit het buitenland, die het weliswaar dalende, maar nog steeds aanhoudende vertrek van de eigen inwoners compenseren. Verklaringen voor de herwonnen aantrekkelijkheid van onze steden hebben de onderzoekers (nog) niet. Mogelijk spelen de stijgende prijzen in sommige gebieden rond de steden, denk aan de Brusselse rand, een rol. Ook de economische conjunctuur zou een invloed hebben op het migratiepatroon van de Belgen, net zoals het feit dat het gemiddelde gezin de laatste jaren kleiner is geworden. Om zicht te krijgen op de (zeer diverse) redenen waarom mensen verhuizen, organiseren de onderzoekers deze maand, ter aanvulling van hun kwantitatieve onderzoek, een verhuisenquête. Daarbij zullen 1500 mensen over hun 'verhuismotieven' worden ondervraagd. Han Renard