Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) trekt aan de alarmbel: de opvolging van sekten in België loopt flink mank. Het IACSSO verzamelt al ruim twintig jaar informatie over sektes. Vanaf zijn oprichting wer...

Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) trekt aan de alarmbel: de opvolging van sekten in België loopt flink mank. Het IACSSO verzamelt al ruim twintig jaar informatie over sektes. Vanaf zijn oprichting werkte het daarvoor samen met onder meer de inlichtingendiensten. Dat gebeurde binnen de ACC, een administratieve coördinatiecel. De Staatsveiligheid verzorgde het secretariaat van die cel. In 2000 werkten nog 15 medewerkers van de Staatsveiligheid rond sekten, maar na de aanslagen in Parijs en Brussel werd die opdracht op de achtergrond geplaatst. De ministers van Justitie en Defensie beslisten de inzet van middelen en personeel aan te passen, een beslissing die de Nationale Veiligheidsraad in 2015 goedkeurde. 'Maar het gevaar is niet geweken', zegt IACSSO-directeur Kerstine Vanderput. 'Mensen verkeren in nood, sommigen zitten in afschuwelijke situaties.' 'Noch de Staatsveiligheid, noch de Nationale Veiligheidsraad kan beslissen dat sekten niet meer moeten worden opgevolgd', reageert Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen). 'De Staatsveiligheid moet zich houden aan de wet - maar dat doet ze niet. De Nationale Veiligheidsraad moet zijn foute en betreurenswaardige beslissing herzien.'