Wat volgt maakt een en ander duidelijk, of misschien net niet. Ga er even rustig bij zitten. Karel II, laatste telg van de Spaanse Habsburgers, is het vijfde en laatste kind uit het tweede huwelijk van zijn vader Filips IV, met zijn nicht Maria Anna van Oostenrijk. Die laatste, de moeder van Karel II dus, is de dochter van Ferdinand III, keizer van het Heilig Roomse Rijk, en van Maria Anna van Spanje, die de zus is van Filips IV, de vader van Karel II. Wat betekent dat concreet? Dat Maria Anna van Spanje zowel zijn grootmoeder is (langs moederskant) als zijn tante (langs vaderskant).
...