Heel wat Chinese bedrijven willen enkel gezonde werknemers en eisen dat sollicitanten medische tests onde...

Heel wat Chinese bedrijven willen enkel gezonde werknemers en eisen dat sollicitanten medische tests ondergaan, vaak nog voor ze op gesprek komen. Daardoor klagen Chinese werkzoekenden dat ze soms meerdere keren per week bloed moeten afstaan, waardoor ze zich zwak voelen. Ook radiografische onderzoeken zijn standaard, maar de veelvuldige blootstelling aan stralingen kan gezondheidsrisico's inhouden. De Chinese overheid probeert al enkele jaren de discriminatie op basis van gezondheid te verminderen, maar zonder succes.