Vorige week de vrouw van onze chef-Wetstraat aan de lijn: 'Misziet gij niks aan onze Rik?'
...

Vorige week de vrouw van onze chef-Wetstraat aan de lijn: 'Misziet gij niks aan onze Rik?''Mevrouw, dat is een beetje delicaat. Zoals ge wellicht weet is hij hoofdredacteur.''Ja zeg, wie had dat kunnen denken? Maar hij ligt tegenwoordig elke nacht te woelen en te ijlen. Hij heeft toch niemand anders?''De Rik!? Maar bijlange niet madam. Enfin, begrijp me niet verkeerd...''Kunt gij eens polsen?'Wij dus naar onze chef-Wetstraat. 'Alles kits, Rik?' 'Man man, gij doet me wat aan met uw Van Hecke. Een rat, vindt ge dat, met permissie gezegd, niet ons blad onwaardig?''Sla er de van Dale dan op na. Een rat is een knaagdier dat van binnenuit alles kapotbijt, dat is vanzelfsprekend niet van toepassing op Van Hecke. Maar rat betekent ook: slimmerik. Gelijk gij maar dan zonder spatie. Het is toch niet beledigend iemand een slimmerik te noemen?''En gij vindt Van Hecke een slimmerik?''Natuurlijk. Nu gaan ze hem bij de VLD weer een paar jaar onderhouden. Ge weet dat Noël Slangen hem daar heeft binnengeloodst, en als Slangen aan het draadje trekt, danst Verhofstadt. Maar dat Karel zoiets duldt, en dat de echte liberalen lijdzaam toezien hoe die tsjeef hun plaats op de Europese lijst en in het partijbureau komt inpikken, daar kan ik niet bij.''Ik vind wel dat ge zijn privéleven met rust moet laten.''Gij moet spreken. Ik zal u eens een artikeltje tonen.''Uit De Zeewacht?''Nee, uit TV-Ekspres! 15 juli 1997. Wat staat er op de cover? Een foto van Van Hecke en De Temmerman, trots poserend onder de kop: "Johan & Els 1 jaar samen." Waar staat ge nu met uw privacy? Weet ge wat? Ik gooi prins Laurent er voor één keer af of de mensen denken weer dat het satire is. Pas op, dit was dus exact een jaar nadat hij langs zijn brandladder was weggevlucht en overal was gaan wenen dat de journalisten over zijn privéleven zouden schrijven. Wat tot dan toe niemand had gedaan. Wie een jaar later dan met zijn nieuwe vrouw op de cover van zo'n boekske gaat staan blinken is, met permissie gezegd, zelf onwaardig. Zeer gevoelig ook tegenover zijn ex-vrouw. Wist ge dat hij ooit publiekelijk heeft verklaard dat hij met Mia De Schamphelaere wou vogelen? Excusez le mot.' 'WAT!!??''Ge wilt weer een bewijs, 'k hoor het al. Humo van 3 juli 2001. Vraag: "Met wie zou u graag eens wippen?" Antwoord van Van Hecke: "Ik denk spontaan aan Mia De Schamphelaere en ik bied me bereidwillig bij haar aan. " Hoe denkt ge dat Walter Pauli zich voelt als hij zoiets leest? En het is nog niet gedaan. Van Hecke, dubbele punt: "Stel dat Mia me afwijst, omdat ik rechts draag, dan nog blijf ik trouw aan de partij en spring ik op een bevallig Brugs gemeenteraadslid dat indertijd ten onrechte is gedumpt door Roger De Vlaeminck." Luister Rik, nu ben ik niet de grootste puritein van de redactie want dat zijt gij. Maar dit gaat me toch werkelijk alle perken te buiten.' 'En wat schieten we daarmee op voor het proces?''Het schetst zijn morele standaards.' 'Reisde hij op kosten van de EVP of de EU naar Kampala? Dat moet gij bewijzen.''Rik, gij als christen-democraat van vóór de vernieuwing, bestaat God?''Natuurlijk bestaat God.''Mag ik dat in Knack schrijven?''Natuurlijk, dat gebeurt veel te weinig de laatste tijd.''Maar kan ik het bewijzen, dat God bestaat?''......... Potverdekke.''Het is niet omdat je iets niet kan bewijzen dat het daarom niet waar is. Hij ging voor zijn Afrika-instituut, betaald door de EVP, vier filialen oprichten: in Libreville, Johannesburg, Lomé en Kampala. Dan zal hij er wel geweest zijn zeker? Heb ik de tickets en de rekeninguittreksels? Nee. Bestaan die? Ja, anders heeft hij zijn boekhouding niet correct bijgehouden.''En was Timmermans daar bij?''Dat heb ik nooit geschreven. Maar wat dacht ge van diezelfde TV-Ekspres, bladzijde 11. Vraag: "Lopen u en Els vanuit uw verschillende functies elkaar in Afrika niet voor de voeten?" Antwoord van Van Hecke: "Het feit dat Els en ik daar nu grotendeels parallel kunnen werken, is alleen maar een voordeel. We houden wel onze opdrachten strikt gescheiden. Als we ergens aankomen, zeggen we altijd klaar en duidelijk dat ik er als politicus ben met een opdracht van de EVP en zij als journaliste. " Quod erat demonstratum Rik, quod erat demonstratum!' 'Het is demonstrandum, met een 'n'. Bon, dan rest enkel dat onderzoek in de EVP.''Is De Standaard een kwaliteitskrant?' 'Zeker, ze zeggen het zelf. Tenandere, mijn eigen nonkel Frans heeft 'De Standaard' gesticht. Al moet ik zeggen dat de familie niet erg tevreden meer is met de richting die onze krant tegenwoordig in- slaat. Hopelijk vergaat het onze sluis wat beter, al hebben we ook in die kleine Delwaide niet veel fiducie.''Mag ik aannemen dat een bericht in De Standaard dat niet binnen de week wordt herroepen correct is?' 'Dat spreekt.''Wel, het heeft in De Standaard gestaan, van dat onderzoek. At your service Rik.' 'Datum? Pagina?''Dat weet ik niet meer.''Ja zeg! Als ik op mijn eerste bladzijde even lichtzinnig te werk zou gaan als gij op uw laatste, we zouden nogal processen krijgen.''Daarom is wat ik schrijf satire, en wat gij schrijft... tja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik zal nog eens iets zeggen. Gij verwijst in uw antwoord op zijn eerste recht van antwoord naar Konrad Schwaiger van de CDU. Wist ge dat die vroeger een oogske heeft gehad op Van Hecke? En zal ik eens vertellen hoe hij dat heeft aangemoedigd? En vooral waarom?''Glllooooggghh!''Rik! Wat krijgt gij ineens? Ik zal ermee stoppen Rik, ik beloof het. Trek uw das los, ik haal de verpleegster.'Koen Meulenaere