De journaliste die het boegbeeld is van de Franse MeToo-beweging won in beroep de smaadzaa...

De journaliste die het boegbeeld is van de Franse MeToo-beweging won in beroep de smaadzaak die tegen haar liep. In eerste aanleg moest Sandra Muller 15.000 euro betalen aan Eric Brion, de man die zij beschuldigde van seksuele intimidatie. 'Ook al heeft Brion er misschien onder geleden dat hij de eerste man was die via de #balancetonporc (de Franse versie van #MeToo) aan de kaak werd gesteld, Muller handelde te goeder trouw', aldus de rechtbank.