In oktober bevrijdden medestanders Sadyr Zjaparov uit de gevangenis, vorig weekend werd hij verkozen ...

In oktober bevrijdden medestanders Sadyr Zjaparov uit de gevangenis, vorig weekend werd hij verkozen tot president van Kirgizië. Het Centraal-Aziatische land kent een woelig politiek bestel. Zjaparov zat in de cel wegens zijn aandeel in de gijzeling van een opponent, al is zijn veroordeling intussen geschrapt. Hij ontsnapte tijdens de straatprotesten die uitbraken na de parlementsverkiezingen, die intussen zijn geannuleerd. Tegenstanders vrezen dat de nieuwe president een autocraat zal blijken te zijn.